Under rubriken Kommunala Nyheter på min hemsida : ovedanielsson.se, finns det som sig bör några nya inlägg. Det handlar om väntjänsten och om en avgrävd kabel där Vattenfall begär ersättning.