För några dagar sedan skrev jag om Askersunds stolta kvarnbyggnad i hamnorådet som jämnades med marken i början på 1970-talet. Kvarnen flyttades från Ängatorp till stan i början av 1900-talet. I bloggen undrade jag vem som byggde kvarnen i Ängatorp. Ställde också frågan till vännen Eric Englund, som vet det mesta om kartor och byggnader. Och han har svarat och sänt med några bilder. Visste att han visste. Här kommer informationen om den gamla kvarnen.

Copyright: Kjell Johansson

Ägare till Ängatorp under den tid kvarnen uppges vara byggd (1880-talet9 var:

Conrad Fischer äger Ängatorp och dör 1885-05-28 och i husförhör skrivs att Ängatorp ägs och brukas av hans arvingar. 1887 flyttar Conrad Fischers änka till Askersund. Husförhör 1886-90 är ägaren Elis Fischer struken och Ängatorps ägare ska vara AP Pettersson i Råå Hammar. Han tar troligen över 1888 för då skrivs även rättare på gården. Han själv är inte boende där. 1892 arrenderar AP Pettersson ut Ängatorp till Anders Julius Råhlén. I församlingsboken 1896-1904 skrivs Råhlén som ägare och då bör kvarnen finnas på plats.

Kvarn och såg fanns på plats redan långt tidigare – åtminstone sedan 1700-talet. Hälften av vattenkraften/fallrätten som drev kvarnen ägdes av oss på Ängen som ju ägde andra stranden. Vi fick vissa förmåner vid malning och sågning – grannar emellan. Några som inte gillade dämningarna för vattenkraften var Svinnerstabönderna som i början på 1900-talet genomdrev en sjösänkning av Anten för att få mer åkermark. Då drogs dammluckorna upp för sista gången…Det bidrog säkert till att kvarnen flyttades.

Själva kvarnarbetet leddes av fackmän. Från den aktuella tiden finns följande namn:

1880 kommer mjölnaren Gustaf Otto Nyman från Arboga som avlöser Johan Viktor Johansson som flyttar till Kumla. Från 1884 skrivs han som fd mjölnare och mjölnaren Joel Nilsson kommer från Hällestad detta år. Joel Nilsson flyttar tillbaka till Hällestad 1886. Gustaf Otto Nyman skrivs som mjölnare igen och ersätts 1891 av Per Johan Nilsson Wallin som kommer fån Lindesberg. Wallin flyttar till Närkes Kil 1899 och ersätts av Carl Nore Bäcklund från Kumla. Bäcklund flyttar till Tjällmo 1904-10-24 och näste mjölnare blir Axel Henning Lundblom som flyttar till Askersund 1907-11-12. Det verkar som om A H Lundblom verkar följde med kvarnen till Askersund.

Minnen från kvarnen i Ängatorp.

Bilder: Eric Englund

Hoppas att det här lilla bidraget var vad hr f d redaktören frågade om – kvarnens tidigare och mer lantliga liv.

/Eric Englund