Porrkorten spreds som axen för vinden. Det låg drivor av kort i dikena med galanta damer och herrar i de mest underliga och förvridna ställningar.

Under mina år som journalist var jag ute och skrev och fotograferade om många dikeskörningar med laster av olika slag. Allt från fisk, kött till meloner. Men den strax söder om Laxå vid Klockartorp var en av de mera udda. I stort sett hela lasten bestod av porrmaterial!

Chauffören klarade sig undan oskadd trots att bilen låg upp och ned. Möjligen skämdes den danske föraren över sin syndiga last som skulle ut till porrklubbar i landet.

Polis, brandkår och ambulans var naturligtvis snabbt på plats. Utryckningsmanskapet kunde dock återvända snabbt sedan de pratat med chauffören. Polisen kallade in personal från tullen för att kolla om de syndiga korten som låg spridda i diket var förtullade.

Som tur var inträffade olyckan en förmiddag, då de flesta jobbade och skolan var igång. Chauffören befarade annars att det fanns folk som var mycket intresserade av korten. De var bara att plocka som fallfrukt.

Så här i efterhand har jag inte bilden riktigt klart för mej hur många som var där och plockade kort trots allt. Men det var nog mera när skymningen hade börjat falla. Annars skulle det nog ha varit lite skämmigt.

Men är det någon i Laxå med omnejd som har en stor samling av porrkort, ja då kan de komma från den olycksaliga dikeskörningen vid Klockartorp. För inte går man och köper sådant…..

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.