Hagabadet i slutet av december. Det finns inte mycket sand kvar till barnen i vår.

Bild: Alf Anneborg

Askersunds kommun byggde en vågbrytare vid Hagabadet tidigare i år. Den skulle förhindra att sanden sköljdes ut i Alsen. Det har kostat en del skattepengar varje år med att fylla på sand och lägga ner arbete på det hela.

En del tyckte redan då att den var felplacerad eftersom den inte kunde skydda från sydliga och sydvästliga vindar. Oftast kommer vindarna från det hållet. De som var fundersamma har fått rätt.

Efter den senaste dygnets Dagmar-storm finns det inte mycket sand kvar vid badet. Bilden talar sitt tydliga språk. Drömmen om att slippa sandkörningen till våren blåste bort med Dagmar.

Det är nu inte bara Gudrun som ställt till problem. En tidigare storm i december fällde en stor gran vid Gårdsjögatan (farfarsbacken). Det gäller nog att se upp med alla stor dåliga träd om det ska fortsätta att storma på det här viset.