En 50-talsbild från Stora Bergsgatan. Ahnérska huset till vänster.

Riv inte Ahnérska huset i centrala Askersund! I ett öppet brev till ansvariga på Rådhuset vädjar nu ett antal personer att politikerna ska tänka om när det gäller rivningen av den aktuella fastigheten.

Personerna som skrivit under det öppna brevet menar att det är en viktig kulturfråga, att bevara vårt kulturarv, inte minst i svenska småstäder. ”

-Politiker och ledande tjänstemän i storstäderna lärde nog lite av rivningsraseriet på 60- och 70-talen. Där vet man att det blir en opinionsstorm om kulturella värden hotas. Jämför opinionen mot ett ombyggt Slussen. Även fällningen av en gammal ek utanför radiohuset ledde till opinionsstorm”, konstaterar de som skrivit under.

-I Sveriges småstäder är det inte riktigt så. Den ena viktiga kulturbyggnaden efter den andra rivs. I Laxå fattades nyligen beslut om att riva ortens äldsta byggnad, det intressanta stinshuset, för att ersätta det med … en parkeringsplats!. I Askersund avser man nu att riva en intressant byggnad i stadens centrum, Ahnérska huset, för att ersätta den med en pastisch, en byggnad som ska ”se ut” som en gammal byggnad. Det påstås att ytterligare intressanta byggnader i stadskärnan hotas, tror de som står bakom det öppna brevet.

-Vi vill markera vår kritik mot denna nygamla rivningspolitik. Vårt hovsamma krav är att byggnaden ska besiktigas av en utomstående, kompetent besiktningsperson före eventuellt rivningsbeslut. Kommunen har tidigare avvisat dettta. En fråga vi funderat över är: Varför vill inte kommunen att huset besiktigas av kulturkompetent personal, undrar de som vill ha Ahnérska kvar.

Så här lyder det öppna brevet:

Öppet brev till Askersunds kommun:

Besiktiga Ahnérska huset före rivningsbeslut!

Askersunds kommun har nyligen beslutat sälja Ahnérska huset i stadskärnan till Askersundsbostäder. Avsikten är att huset ska rivas för att ersättas av ett nytt hus i ”traditionell stil”, d v s en pastisch. Byggnadspastischer blir sällan lyckade.

Ahnérska huset nära torget är en viktig kulturmiljö i Askersund. Huset tas upp i Örebro läns Museums kulturhistoriska inventering som en bevarandevärd byggnad. Byggnaden är ett unikt exempel på väl bevarad 20-talsmiljö.

Enligt Askersunds Stadslivsmanifest ska kommunen vid varje fysisk åtgärd ställa frågan ”Skapar detta ett framtida vykort som representerar Askersunds identitet?” Om svaret är nej menar kommunen att åtgärden ska ifrågasättas. Som vi ser det, är svaret nej.

Kulturvården är viktig för oss som bor i kommunen. Kulturvården är därtill viktig för att bevara Askersund som en turistkommun. Turisterna lockas inte av pastischer i stadskärnan.

Enligt kommunledningen är huset så förfallet att det är bortom all räddning. Denna subjektiva uppfattning är inte belagd. Kommunen har avvisat förslaget om att låta utomstående expertis besiktiga huset. Enligt byggnadsexpertis vi tillfrågat är fastigheten sannolikt solid. Däremot har underhållet eftersatts under en följd av år. Ingen känner dock säkert till fastighetens status. Därför begär vi att Ahnérska huset besiktigas av utomstående, fackkunnig personal.

Vi erbjuder nu genom Svenska Byggnadsvårdsföreningen att gratis, pro bono, låta besiktiga fastigheten av fackmannamässig personal.

Först därefter bör vi, och kommunen genom dess helägda bolag Askersundsbostäder, ta ställning om huset bör räddas.

Med vänliga hälsningar

Lars Jonsson, Närkesberg
Håkan Bagger, Vretstorp, länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Katarina Högberg, Askersund
Johan Högberg, Askersund
Gustaf Svensson, Skyllberg
Ulla-Carin Grafström, Närkesberg
Åsa Wistrand, Askersund
Mattias Jonsson, Askersund
Maria Ekström, Askersund
Orvar Ekström, Askersund
Tiina Huhtala Fransson, Mariedamm