Nu har den kommit! Nästa års almanacka från AD-tryck i Askersund. Det är fjortonde året Mustafa Beslagic vid Askersunds tryckeri bjuder askersundarna på en almanacka att hänga på köksväggen.

År 2012 är det bilder från Askersunds fiskevårdsförening verksamhet som illustrerar almanackan. Leif Linus har bidragit med bilder från sitt stora arkiv, jag själv har bidragit med några och det finns ytterligare personer som lämnat bilder.

Mustafa jobbar helt ideellt med almanackan, utan några ekonomiska vinningar. Han vill helt enkelt bjuda askersundarna på trycket. Tryckning, arbete och distribution till alla hushåll kostar pengar Tryckeriet som Mustafa driver har funnits i Askersund sedan 1856. På lite olika platser.

Mustafa är själv en flitig fritidsfiskare

Askersundarnas tack är Mustafs lön för mödan. Från ansvariga på högre nivåer i stan har det varit tyst de senaste åren. Men det tar inte Mustafa så hårt. De kanske har mycket att göra…

Fin bild i 2012-års almanacka. Kräftfiske vid Röllingen

Fiskevårdsföreningen startade 1934. Tanken var att få en bättre organiserad fiskevård. Och det var inte vem som helst som blev den förste ordföranden. Borgmästare Gunnar Bretnzer, tog själv hand om det hela.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt