Så ser det ut i dag vid södra infarten

Så såg det ut då

Politikerna i Askersund kämpade i många år för en rondell –eller cirkulationsplats som det heter nu- vid södra infarten. Konstigt att det inte byggdes en rondell redan från början när riksväg 50 drogs förbi Askersunds stadskärna. Arbetet med rondellen pågår för full och när det börja våras ska den vara klar. Det har varit besvärligt under sommarmånaderna att ta sig ut på riksvägen, men nu kommer det att snurra på utan problem. Det har ansvariga lovat.

Nästa steg-som kan vara nog så knepigt- är att hitta en trevlig utsmyckning för rondellen , som kan få jäktade bilister ute på riksvägen att svänga runt i rondellen och ta sig in till Askersund. Något som verkligen får fart på bilisternas tankeverksamhet vid sidan om själva körningen. Något som säger ”har vill jag sväng in och titta vad Askersund har att komma med.”

En parallell inom tidningsvärlden är en utbildning som jag hade för Expressen-legendaren Sigge Ågren för ett antal år sedan. Och då handlade det om bra löpsedlar för att locka läsare. Han menade att en bra löpsedel skull få cyklister på gatan att cykla omkull när de snabbt läste vad som stod. Riktigt så drastiskt behöver inte utsmyckningen vid den nya rondellen vara, men något ditåt.

Trafikverket bekostar enbart grönytan vid rondellen. Utsmyckningen får kommunen stå för. Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och ställt krav på att utsmyckningen ska vara så diskret som möjligt. Och trafiksäker. Länsstyrelsen hävdar att fokus även i fortsättningen ska riktas mot landskyrkan. Det får inte vara något krims krams som förstör helhetsbilden. De förslag som tagits fram följer inte Länsstyrelsens krav. Ett nytt förslag måste tas fram i samråd med tekniska förvaltningen och var klart till i maj månad, då det är dags att börja snurra vid södra infarten.

Olika förslag som spolats

Sydnärkes Byggförvaltning har fått några ord på vägen när det gäller att ta fram ett bra förslag. Kommunchef Andersson skriver att en stenläggning är att föredra framför gräs. Inte minst ur skötselaspekten. En fin utsmyckningsdetalj kunde också vara glaskross från glasåtervinningen i Hammar, skriver kommunchefen. Det finns på andra ställen, så varför också inte i Askersund …

Det hela skulle kompletteras med tre flaggstänger och lite lagom belysning. Inte som hände vid Dahlbergs torgbrunn för en del år sedan, när någon fick idén att sätta dit färgade lampor! Dessbättre försvann de snabbt. Folk undrade om det var julskyltning på fel tidpunkt. Men så blir det inte vid södra infarten. Var så säker.

Sydnärkes byggförvaltning tog fram ett mycket ambitiöst förslag, som spolades. Läs nedan:

Södra infarten har i dagarna också berikas med Venus choklad som flyttat in i ett hus där ”gröna byggnaden” fans tidigare. Bara det kan väl få bilisterna att svänga in. Venus med stora bokstäver på husgaveln…

”Gröna bygnaden” på 50-talet. Huset är borta och ersatt med en modernare variant. I det huset fins nu Venus choklad.

PS! Kommentera gärna. Det skulle var trevligt