Bilden är några år gammal, när odlingarna grönskade i Oxgropen

En ny bild på Oxgropen

Eric Englund har bidragit med den här kartan över området. Den är från 1955.

Det ska vara en inflyttad askersundare som ska upptäcka det gamla klassiska koloniområdet Oxgropen igen. Men så är det ofta. Oxgropen har alltid funnits där för askersundarna och inget mer med det.

Kerstin Svärd, Åmmeberg- aktiv kommunpolitiker i Askersund –och ganska ny i kommunen, upptäckte området snabbt. Hon skrev ett medborgarförslag att kommunen måste satsa på området och snygga vid kolonilotterna. Helt enkelt rycka upp området ur sin Törnrosasömn. Hon är mycket miljöengagerad. Kerstin lämnade in sitt förslag i mars förra året, men svaret har låtit vänta på sig till nu.

Kerstin Svärd, vill väcka koloniområdet Oxgropen ur sin nuvarande Törnrosasömn

Under senare år har koloniområdet i stort växt igen. Några tappra odlare kämpar på trots allt, däribland min vän Sammy från Sri Lanka. Han får verkligen grödorna på sin lott att växa. Tycker lite synd att det blivit så här, nu när nästan alla pratar om närodlat. Jag själv har haft en lott där ihop med brorsan Tage. När vi hördes för om en lott på 60-talet fick vi stå i kö. Alla var upptagna. Kyrkan hade som tur var en liten bit i direkt anslutning till övriga lotter som vi fick ta hand om. Brorsan hade lotten kvar så länge han fanns i livet. Han levde nästa sitt liv där under sommarhalvåret.

Kommunen förklarade i sitt svar till Kerstin att det inte fanns några pengar till verksamheten. Och sedan räknade man upp ett antal negativa saker som skulle satte hinder för satsningen. Så kan man göra också. Kommunens insats är och har varit påslag av sommarvattnet…

Andra problem som dök upp i kommunens svar var att det saknades toaletter och sophämtning. I samma stund förklarar också kommunen att det saknas intresse för kolonilotterna. Men till det finns en enkel förklaring. Marknadsföringen har varit obefintlig, trots att kommunen har en egen reklamtidning. En del kolonilotter skulle också vara svårodlade. Och inte nog med det. Odlarna fick inte ha sina grönsaker och blommor i fred för illvilliga trädgårdsmarodörer. Av mina erfarenheter från området är stölderna ett mycket litet problem.

Kommunen önskade också att det bildades en förening som hyr hela området. Alla odlare som jag känner är glada och nöjda över att få sätta sina grönsaker, prata en stund med andra odlare och sedan gå hem. De har inte alls varit intresserade av någon förening. Vad jag erfarit har det inte funnits något intresse för olika sammankomster med styrelsemöten och allt som hör till. De vill bara odla sina grönsaker. Inget mera. Om det nu alltid måste vara en förening till allt, så kanske det går att ändra på den inställningen.

I dag kostar en kolonilott 90 kronor om året. Om jag hade något att säga till om skulle den avgiften plockas bort omgående. Tycker det är futtigt att plocka av några odlar en av avgift. Det måste kosta mer i administration än de pengar som går in i kommunkassan.

Efter Kerstins medborgarförslag träffade jag den ansvarige på tekniska nämnden ute på stan. Föreslog honom att kommunens Servicecentral kunde fräsa upp ett tiotal lotter och göra lite reklam för att odla. Har mött några äldre människor som bor i lägenhet och som är intresserad av att odla lite. Men de har inte haft en möjlighet att ta hand om någon igenväxt lott. De måste få lite hjälp. Den ansvarige vill att vi skulle träffas vid koloniområdet Oxgropen lite senare på året. Han skulle höra av sig. Det här var förra året. Jag har inte hört något än. Jag skulle bara visa runt lite och berätta mina erfarenheter. Politiska beslut låg varken på han eller mej.

Miljökämpen Kerstin gav sig inte dock inte med kommunens svar, utan kom med ytterligare ett förslag för att få igång verksamhet vid Oxgropen. Hon förslog att kommunen skulle söka småprojektstöd från Leader på 30 000 kronor, till lite olika saker som skulle berika koloniområdet. Kerstin kan också sin sak. Hon har varit trädgårdslärare, egen företagare inom trädgårdsyrket och sysslat mycket med kurser och studiecirklar inom odling. Kerstin var också en av kommunens Klimatpiloter. Istället för att peka på allt negativt, framhåller hon allt det positiva ett koloniområdet kan ge både gamla och unga. Som att producera sin egen mat. Kerstin hävdar bestämt at det måste finnas ett koloniområde i varje stad. Askersund var inget undantag.

Leader är en fransk förkortning som översatt till svenska betyder” Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”. Krångligt men så är det och det går att söka projektpengar från Leader i ett så kallat småprojektsstöd. Vid senaste fullmäktige upplystes Kerstin om att tekniska förvaltningen i samarbete med henne skulle hjälpa till att söka pengar från Leader till ett fungerande koloniområde. Det blev hon glad över. Och det skulle inte kosta kommunen en enda krona.

Oxgropen är ett gammalt klassiskt området, och då inte bara för kolonilotterna. En gång i tiden hölls där kreatursmarknader. I många år låg tennisplanen där. Nästan varje sommar förr i tiden slog ett antal zigenarfamiljer läger där, som gjorde att det blev liv och fart i Oxgropen. Ibland bjöds askersundarna in till musik och bröllop.

Kreatursmarknad i Oxgropen tidigt 1900-tal

Tennis i Oxgropen. Bild från 1920-talet

Lägerplatsen såldes den till brunnsborrare Möller som där uppförde sina garage. Och garagen fyller fortfarande sin funktion. Kommunen har också ett öppet förråd med sten, cementrör och lite annat.

Leif Linus har hjälpt mej med en del gamla bilder och något har jag plåtat själv.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt