Kantorn och läraren Lennnart Lennartsson vid Olshammarsgården och Birgittakyrkan. Året är 1982

För 30 år sedan rådde stor osäkerhet i Olshammar vad som skulle hända med Olshammarsgården, Birgittakyrkan och Birgittastugan. Munksjö AB ville bli av med skötsel och underhåll. Det var dåliga tider för skogsbolaget. Allt ordnade sig dock till det bästa, främst genom initiativ av Olshammarsborna själva. Och så fanns driftiga Britt-Louise Otter, på plats för att driva Olshammarsgården.

Nationalskalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstam föddes i Olshammar år 1859. Varje sommar fram till 1880 vistades skalden i brukssamhället. Familjen Heidenstam bodde i Stockholm på vintrarna, men när sommaren nalkades flyttade man ner till Olshammar.

Heidenstam upvaktas på sin 75-årsdag av prästerna Bäckgren och Södersteen, samt av Joel Haugard och Augusta Cassel.

Skaldens födelserum återställdes efter en stor renovering av Olshammarsgården 1953. En del kallar också byggnaden för Heidenstamsgården.

1982 ägde Munksjö AB fortfarande Olshammarsgården, precis som man hade gjort med Birgittayrkan tidigare. Det var dåliga tider för skogsföretaget de här åren. Kyrkan och Olshammarsgården blev en ekonomisk belastning när det gällde underhållet.

Det var inte helt lätt för Munksjö AB att bli av med kyrkan, trots att man ville skänka bort den. Hammars församling tog dock hand om kyrkan efter viss övertalning.

Olshammarsgården , Birgittastugan och Birgittakyrkan vid olika tidsepoker

Frågan var nu vad som skulle hända med Olshammarsgården? En stiftelse bildades , Stiftelsen Olshammarsgården, med folk från Askersunds kommun, Hammars församling och folk från orten. Samtidigt bildades också en intresseförening. I spetsen för den stod Skolläraren Lennart Lennartsson, Bengt Nordström och Berna Lindberg. Minns att jag var ute och pratade med eldsjälen Lennartsson om hur det skulle bli. Hans förhoppning var att alla intresserade i bygden skulle med i föreningen.

Smålänningen Lennartsson kom till Olshammar som lärare och kantor 1945. Han var mycket insatt i bygdens historia. Och han kunde också berätta den på ett levande sätt. Han flyttade tillbaka till Småland och avled för tiotal år sedan en bit över 90.

”Olshammar är en av landets allra äldsta industriorter. Från 1200-talet och fram till i våra dagar har det funnits industrier på orten. Heidenstams vänner och författarkollegor ville att han skulle bosätta sig i Olshammar, men enligt uppgifter så var fabriksvisslan på sågen störande. Istället köpte Heidenstam Övralid. Men han besökte ofta Olshammar”, berättade Lennartsson för mej.

Under de goda åren för ortens industri efter andra världskriget , inrättades en social fond. Den skulle upplösas i början på 80-talet. 1982 fanns det 100 000 kronor i fonden. Intresseföreningen hade lite förhoppningar om att kunna få lite pengar ur fonden. Vid uppförandet av Folkets hus i Olshammar, hade pengar deltats ut ur fonden. Riktigt hur det gick vet jag tyvärr inte.

Intresseföreningens förhoppning vid starten var att Heidenstams födelsegård skulle vara öppen för besökare året om. Så blev det också.

Stiftelsen Olshammarsgården finns kvar som ägare till fastigheten Olshammarsgården. Den arrenderas av Britt-Louise Otter. Olshammars Intresseförening fungerar i dag som en hembygdsförening och är också ägare till Birgittastugan intill kyrkan. Birgittastugan är i dag Hembygds-och båtmuseum. Birgittakyrkan ägs av Hammars församling sedan 1982.

PS! Kommentera gärna. Kanske det finns någon som vill göra något tillägg….