Gamla Folkskolan

2011-10-13

Pressmeddelande

Kunskaps- och kulturcentrum

samt nya bostäder i bästa läget

Kunskaps- och kulturcentrum har under en period svävat runt mellan olika förslag till

placeringar i området runt Resecentrum och Strandparken i Askersund. Kommunens köp av

”Askersundsverken” för knappt ett år sedan gav projektet nya förutsättningar. Nu har

inriktningsbeslut fattats om placering av såväl Kunskaps- och kulturcentrum som mycket

attraktiva bostäder. Beslutet är fattat i total politisk enighet.

Kunskaps- och kulturcentrum på första parkett med större parkområde

Byggnaden placeras in som en del av strandparken, nära strandlinjen strax öster om resecentrum.

Mellan byggnaden och vattnet kommer det även fortsättningsvis att finnas en fri yta med

strandpromenad. Skisserna utgår från samma byggnad som tidigare var planerad längre norrut i området. Läget gör att såväl matsalen som biblioteket och konsertsalen/aulan får magnifik utsikt över vattnet.

Den del av Hagavägen som i dag går genom området försvinner och Sundsbrogatan förlängs som infart till hagaområdet. Den del av Sjöängsskolans tomt som ligger söder om Sundsbrogatans förlängning tas i anspråk som park. I området planeras även idrottshall och i framtiden en simhall.

Totalt utökas på så vis parkområdet med cirka 5000 kvadratmeter trots att Kunskaps- och

kulturcentrum byggs på mark som i dag är park.

Mycket attraktiva lägenheter i en komplett rutnätsstad

Vid första anblicken tedde det sig naturligt att bygga Kunskaps- och kulturcentrum i kvarteret

Verkstaden, ”Askersundsverken”. Efter arkitekternas studier av framför allt höjdförhållanden och trafiksituation har det dock visat sig att en så pass stor byggnad inte blir funktionell på denna plats.

Bostäder kan dock byggas i mindre volymer, vilket gör det lättare att parera höjdskillnader och till och med dra nytta av dem. Därför kommer marken att planläggas för bostäder i enlighet med det tidigare

presenterade stadslivsmanifestet, möjligen kombinerat med annan verksamhet som passar in i området. Rutnätsstaden läks ihop och byggs färdig då Sjötullsgatan nu kan fortsätta ner till vattnet.

Nu vidtar arbetet med detaljplanering av områdena och när planerna är klara, så startar byggnationen.

Detta brådskar, då elever och personal på Sjöängsskolan har mycket dåliga lokaler i dag.

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande:

– Det känns mycket bra att vi har fattat detta viktiga beslut i total politisk enighet. Kunskaps- och kulturcentrum är en stor satsning som är till nytta för hela vår kommun. Den plats vi har valt är en av de finaste i vår stad. Där vill vi att alla grupper av våra invånare skall träffas och dit vill vi bjuda in våra besökare. Dessutom kan vi utöka Strandparken och erbjuda fina lägen för bostäder.

Kommentarer

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skiss på nysatsningen

————————————————-

Nya skolbyggnader är en fråga som inte varit lättlöst genom åren i Askersund. Nu verkar dock en lösning vara på gång när det gäller Sjöängsskolan. Men när Sjöängsskolan skulle byggas gick det många turer. Askersunds stad tvingades att köpa Kroniska sjukhemmet (skolkontoret) för att komma åt tomten och bygga en enhetsskola. Det var hårda förhandlingar mellan dåvarande ordföranden i stadsfullmäktige Filip Nylund och landstinget.

Man kom dock fram till att ett Kronikerhem skulle uppföras i direkt anslutning till sjukstugan. Om inte annat för att hålla kostnaderna nere och reducera personal. Känns tongångarna igen? Man sparade även på den tiden. Ordet Kronikerhem har försvunnit och ersatts i Askersund med olika avdelningar med andra namn för de som har kroniska sjukdomar.

Gamla Folkskolan ska byggas. Nu kommer Sundsbrogatan ut mot Haga att öppnas igen

Nylund ville använda det gammal Kronikerhemmet till en provisorisk skola till at börja med. Vet inte om det blev så? Socialdemokraten Nylund var också motståndare till en fullständig centralisering av skolorna. Åtminstone inte vad gällde lågstadiet. Nylund framhöll i tidningsartiklar att det måste fram fyra nya lärosalar med det snaraste. En fråga var också om Samrealskolan på Norra Bergen skulle behållas för undervisning. Året var 1955. Sjöängsskolan började sedan att byggas i början på 60-talet så det tog några år även den gången.

Bild från 1962 då Sjöängsskolan började byggas

Tomten vid Askersundsverken kommer att förändras med det nya förslaget.

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara intressant.