50-talsbild med Ahnérska till vänster. Huset ska nu rivas om allt går enligt planerna.

År 1996 var Askersundsbostäder erbjudna att köpa Ingvar Ulvenheims hela lägenhetsbestånd i Askersund. Bostadsföretaget vill köpa, men politikerna sade nej. Askersundsbostäder skulle bli allt för dominerande i stan. Och det var fult. Istället fick Ingvar sälja till HSB.

Personligen var jag bekant med Ingvar från idrotten. Själv var han en duktig bandyspelare och ledare under många år. Han tyckte var sorgligt att inte Askersundsbostäder fick klartecken att köpa husen 1996. Bland annat var socialdemokraterna motståndare till köpet, trots att deras ledamöter i styrelsen var för ett köp. Minns att dåvarande ordförande Stig Hesse, s, var aktiv för ett köp, men han fick inte sitt parti med på tåget. Styrelsen blev helt enkelt överkörd. Vid den här tiden var heller inte moderaterna så förtjusta i bostadsbolaget innehav av allt för många fastigheter. Några menade att en del av beståndet skulle säljas ut till den privata markanden.

Ingvar Ulvenheim ville sälja sina hus till kommunen för 15 år sedan. Men då gick det inte. Ingvar här skrudad i IFK:s bandytröja. Han spelade bandy under många år.

15 år senare har Askersundsbostäders styrelse beslutat att ännu en gång försöka köpa Ingvar Ulvenheims hus med hyresrätter, som nu ägs av HSB. Bostadsföretaget vill köpa hyreshusen vid Stöökagatan, Hospitalsgatan och Drottning Kristinas väg. Den här gången lär väl köpte gå igenom i fullmäktige. Det är nya tjänstemän och nya till stor del nya politiker. Köpesumman ligger på 22,3 miljoner kronor. Ingvar finns inte kvar i livet längre, men han tyckte för 15 år sedan att det var viktigt med en lokal aktör med lite muskler. Han hade då att välja på Askersundsbostäder och HSB, ansåg han efter som det rörde sig om ett antal hyreshus.

”Kommunen kan ju inte bestämma sig, så det får bli HSB”, sa han till mej den gången.

I Askersund saknas lägenheter i dag och det är något som bostadsbolaget tänker rätta till med en storsatsning i kvarteret Rådhuset. Bolaget hoppas få fram 18 nya lägenheter centralt genom att köpa Ahnérska fastigheten i korsningen Stora Bergsgatan-Sundsbrogatan, samt kommunens fastighet ut mot torget och Sundsbrogatan. Ahnérska fastigheten kommer då att rivas för att ge plats för ett nytt hus. Det har funnits ett rivningsbeslut på Ahnérska sedan många år tillbaka. Och det skulle byggas nytt för länge sedan, men då saknades pengarna. Huset är enligt de som förstår sig på, i ett mycket dåligt skick.

50-talsbild. Övervåningen i bakgrunden ska byggas om till lägenheter. I dag finns ekonomiavdelningen där.

På övre planet på nybygget kommer det att bli lägenheter, och butiker i gatuplanet. Den gamla delen mot torget och Sundsbrogatan ska byggas om så att det blir lägenheter på övervåningen där ekonomiavdelningen sitter i dag. Bostadsbolaget flyttar i sin tur verksamheten till gamla Muntzing vid Drottning Kristinas väg och det kommer att ge plats för ett antal förvaltningar i servicehuset Linden. Bland annat socialförvaltningen. Turist-och evenemangsbyrån kommer att finnas kvar i sina nuvarande lokaler vid torget, medan Repro får lämna sina lokaler till förmån för externa hyresgäster. Vad det blir av Repro har jag inte klart för mej.

Ska det bli lägenheter i Rådhuskvarteret måste nog smeden på Rådhustaket lugna ner sig lite. Han kanske inte behöver slå varje timma? Eller också får man lägga emellan något ljudisolerande.

De nya lägenheterna i centrum kommer att bestå av tvåor, treor och en fyrarummare. Innan alla planer är helt i lås ska fullmäktige först godkänna det hela.

Det som blir kvar i Rådhuset när allt är genomfört är den politiska ledningen och tjänstemannaledningen tillsammans med servicefunktioner som IT, ekonomi, kansli och nämndadiminstration, samt personalkontor.

När jag började som journalist för ett antal år sedan arbetade man för att allt skulle vara samlat på ett ställe för allmänhetens bästa. Folk skulle inte behöva springa runt till olika platser. Men tiderna förändras och nya vindar blåser. Nya tjänstemän och politiker tänker annorlunda nu än vad man gjorde då. Ännu finns inte så mycket information om det jag skrivit. Det finns arbetsmaterial som inte kan lämnas ut ännu har jag fått besked om, men säkert räcker den information som jag har här på bloggen för att bilda sig en uppfattning.

Även inne i Rådhuset sker förändringar. Husets enda ” paradsal” , Rådsalen, med stadens moder Drottning Kristina på en väggtavla moderniseras och rustas med ny teknik. De gamla möblerna har burits ut och skranket med stadsvapnet framme vid podiet har lyfts bort. Vapnet har dock sparats och skruvats fast i väggen. Det ska också monteras in en hiss. Ansvariga menar att upprustningen och moderniseringen, sker med mycket varsamma händer. Många menar dock att det var onödigt att ge sig på just Rådsalen, med all dess historia. Men för den som tycker så är det redan kört som det brukar heta. Jobbet är redan i full gång.

Rådsalen innan förändringsarbetet börjat. Nu ska modern teknik in och det gamla ska ut. Men det ska ske med varsammahänder lovar de styrande. Många är dock kritiska till förändringen av Rådhusets enda ”paradsal”.

Lägger också in lite gamla bilder från platser där Askersundsbostäder ska köpa hyresrätter. Ulvenheims hus hade änu inte byggts.

Brand vid Sundsgatan -Stöökagatan 1938

Hopsitalsgatan 1958

Hospitalsgatan på 50-talet. Grabben på bilden är Kalle Tingö. På den tiden var det inte ofta personer fanns med på vykorten.

Hospitalsgatan med huset ”Kulan” i förgrunden. Bakom skymtar Edlunds.

Som vanligt har jag hämtat en del bilder från Leif Linus stora arkiv,

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara intressant.