Askersund hänger med i utvecklingen. I månadsskiftet maj-juni nästa år får Askersund sin första rondell. Diskussionerna kring en rondell vid södra infarten till har snurrat runt i många år. Och efterlängtad. Kostanden för bygget går löst på cirka 8 miljoner kronor. Det heter förresten inte rondell längre utan cirkulationsplats. Vad det nu ska vara bra för..

Kommunen var dock tvingade att förskottera lite pengar till sin fattiga kusin Trafikverket för att bygget skulle snurra igång i år. Nuvarande korsningen tas och väg 205 (Laxåvägen) får en ny sträckning på cirka 200 meter . I anslutning till rondellen anläggs en gång-och cykelpassage på väg 50. Hur som helst måste alla cyklister korsa riksvägen med allt vad det innebär. Det ska tusan sända sina cyklande barn över vägen oavsett om det finns passage eller ej. Men det här var väl den billigaste och enklaste lösning.

Klipp från 1985

Några år efter den förbifarten till Askersund hade invigts 1983 klagade kommunen, polisen och privatpersoner , på den höga hastigheten förbi infarten till stan. Då var det 90 kilometer som gällde. Efter antal påstötningar om sänkt hastighet föll Vägförvaltningen till föga. Men det var under galgen. De gick med på att sänka hastigheten till 70 på prov under ett år. Det här var 1985. Fortfarande pågår tydligen provet. Det 70 kilometer som gäller än i dag.

Vägförvaltningen menade att en sänkning till 70 kilometer inte skulle ha någon större inverkan på trafiksäkerheten, men var ändå beredda att sänka hastigheten. Förvaltningen påpekade i ett yttrande att kommunen först borde sopa rent framför sin egen dörr innan man kom med krav. ”En mängd reklamskyltar samt diverse utsmyckningar i och omkring korsningen befrämjar inte trafiksäkerheten”, skrev Vägförvaltningen, lite syrligt i ett yttrande.

Men det har ändrats sig. I dag finns det till och med en grupp som tittar på utsmyckningen av den kommande rondellen. När förbifarten invigdes var det Vägförvaltningen som var ansvariga för trafiken. Nu är namnet Trafikverket.

Innan förbifarten byggdes var det många handlare som protesterade. De trodde att många skulle få klappa ihop sina verksamheter när inte trafiken skulle gå genom staden. Ingen skulle stanna. Nu blev det inte riktigt så. I dag är det många som klagar på att allt för tunga och stora bilar passerar genomfartsleden Sundsbrogatan.

Bild från början av 60-talet från södra infarten

Själv kan jag skryta med att ha tagit en stilla fika mitt ute på riksväg 50. Kanske är ensam om det? Nu är det inte så märkligt som det låter. Det var dagen innan den nya förbifarten öppnade. Tog en cykeltur på den nya sträckan för att testa . Det var fint väder och en kopp kaffe smakade fint mellan bostadsområdena Närlunda och Lustenrust. Nu för tiden brukar jag passera springande på en bro över vägen mellan de båda bostadsområdena. Och det går bra det också.

Så här mysigt såg det ut dagen före invigningen av den nya förbifarten 1983

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.