Lägg ner vårmarknaderna i Askersund, det finns inte längre underlag för att hålla två marknader. Så löd ett medborgarförslag vid senaste fullmäktige. Medborgarna hade skrivit en insändare och ”vunnit stor uppskattning bland bekanta och folk på stan”. Förslaget var brett förankrat.

Personlig har jag en helt motsatt uppfattning och jag har också mött väldigt många på stan. Som vill ha båda marknaderna kvar. Men det står envar att ha åsikter ock lämna in medborgarförslag. Det är demokrati.

Lions kommer att ansvara för marknader något år framöver. Går det bra blir det en fortsättning.Och det är väl helt i sin ordning om någon lokal förening tar på sig uppdraget. Marknaderna i Askersund godkände Gustav Vasa redan 1550. Enligt medborgarförslaget så är det inte klart om den första höstmarkanden hölls just det året. Har själv varit med på cirklar där det fanns dokument att det till och med hållits tre marknader om året en gång i tiden. Och det är klart att det går att få fram fakta om hur det var. ”Vårmarknaden i dess nuvarande form tillkom först på 50-talet”, skriver medborgaren. Det är fel. Gamla tidningslägg visar annat.

Enligt förslaget är det inte ekonomiskt försvarbart att hålla två marknader. Underlaget har minskat. Ett av skälen till det är att platser försvunnit av olika skäl. Som de på Stapelängen. Och sedan handlar inte allt om pengar tycker jag. Det finns andra värden. Marknaderna lockar folk till stan. Det är kultur till skillnad från många andra marknader. Förmodligen är de olika näringsställena välbesökta. Fika och mat hör till ett marknadsbesök för många. Och ansvariga för kommunen har sagt flera gånger att det är viktig med många olika arrangemang för att locka folk till stan.

Det är inte så hemskt många år sedan marknaderna gav ett ekonomiskt överskott. Då var det någon person på kommunen som skötte det hela. När de här personerna försvann, hann inte förvaltningarna med marknaderna längre. Några externa har varit inne och ordnat marknaderna med blandad resultat. Därför är det bra att lokalföreningen av Lions tar hand om det hela. Två gånger om året. Kultur-och fritidsnämnden har nu satt upp ett antal viktiga punkter hur det vill ha marknaderna. Det tycker jag är bra.

Kreatursmarknad i Oxgropen i början på 1900-talet

Självklart för mej är att behålla båda marknaderna och göra förbättringar om det skulle behövas. Men det ordnar säkert Lions. Som sagt marknaderna i Askersund är kultur och bör bevaras. Förstår inte vitsen med att plocka bort ett arrangemang som bjuder på lite folkfest. Men som tur är finns det demokrati som gör att alla får tycka och tänka, samt lämna in medborgarförslag.

Beslutet i fullmäktige blev att förslaget skulle lämnas vidare till kultur-och fritidsnämnden för utredning.

Som vanligt har Leif Linus hjälpt till med bilder

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara intressant