Vinter på 50-talet . I bakgrunden syns den gamla julbelysningen

60-tals bild i jultid.

Båge-stjärna-båge-stjärna –båge. Så kommer Askersunds nya julbelysning att se ut. Den befintliga belysningen har tjänat ut. Belysningen är så gammal att den inte går att montera upp ytterligare ett år. Dessutom går det inte att få tag på den typ av glödlampor som behövs. Monteringen av de gamla girlangerna är också mycket krångligt. Ingen installation liknar den andra. Det fodras nästan en ingenjörsexamen för att få upp dekorationen. Men julfint måste det vara i Askersund. Det tycker alla. Och den nya juldekorationen kommer att spara massor av el jämfört med den gamla. Bara det.

Girlangerna ägs av föreningen Askersund i centrum och kommunen ger årligen ett bidrag till föreningen. Just nu i form av ett bidrag till själva centrumledaren. Det är också en del av motiveringen till det kommunala bidraget . Men det behövs också ”riktiga” pengar för att kunna byta ut en belysning som är kostnadsberäknad till 500 000 kronor. Föreningen har fört samtal med näringslivschef Henrik Olofsson och planarkitekt Tobias Jansson för att få fram en belysning som passar in i den gamla stadsmiljön. Efter det mötet är kommunen beredd att satsa 200 000 kronor. Resten får föreningen stå för. För att underlätta för kommande generationer montörer kommer det att installeras eluttag vid girlangernas fästpunkt, naturligtvis kopplade till kommunens gatubelysningsnät. I fortsättningen är det bara att sätta i kontakten precis som hemma med julgransbelysningen.

Den nya belysningen utformas som girlanger med två stjärnor och tre hängande bågar, klädda i granrisliknande material. Från Sundsbron till den kommande rondellen vid södra infarten ska det monteras stjärnor på belysningsstolparna för att locka in folk från riksvägen. Butiksägare kommer att erbjudas ett matchande sortiment av belysningsdetaljer för att komplettera den övriga dekorationen. Säkert blir det fint…

När det gäller julbelysningen är nog alla eniga. Det är ju ändå till allas trevnad och då julfriden ska infinna sig. Värre var det i slutet av 1980-talet då kulturförvaltningen och stadens köpmän skulle sätta en internationell prägel på stadsbilden med färggranna vimplar. Vimplarna skulle också locka till fler besök i butikerna, var det tänkt. Kanske lite långsökt enligt min mening. Och många andras. Det hängde blå -gul-röda vimplar över Sundsbrogatan.

Färgglada vimplar över Sundsbrogatan gick inte hem. Året var 1988. Tyvärr hittade jag inte någon färgbild. Ordföranden i kulturnämnden krävde att vimplarna skulle plockas ned omgående, men så blev det inte.

Satsningen gick absolut inte hem hos askersundarna. Det blå-gul-röda flaggspelet blev bara ett år gammalt. En del beslutsfattare fick gå med röda kinder hela den sommaren och blicka ned i marken medan de kritiserade vimplarna vajade för vinden över deras huvuden. Och inte nog med det. De blev också retade av allmänheten för färgsättningen av vimplarna. Askersundarna menade att vimplarna åtminstone borde ha varit blå-gula. Stadsarkitekt Perryd var motståndare till vimplarna hela tiden, men det hjälpte inte. Byggnadsnämnden lämnade ett tillfälligt bygglov. Dåvarande ordföranden i kulturnämnden , Anders Eriksson, blev mycket upprörd över satsningen. Anders var inte inblandad i själva beslutet. Han krävde att vimplarna skulle plockas bort omgående. Nu blev det inte så.

Det har funnits bättre vimpelalternativ än de som sattes upp 1988. Och som bara blev ettåriga.

Men med den kommande julbelysningen är det en helt annat sak. Sådana satsningar kan ingen bråka om. Tror jag….

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt