Så här var förslaget till terasshus

Arkitekt Alf Folmer , Stockholm ledde en studiecirkel under rubriken ”Framtidens Askersund” i mitten på 70-talet. Studiecirkeln jobbade med förslag till bostadsbyggande i centralorten. Intresset var stort.

Gruppen inriktade sig på Solbergaområdet, som alla ansåg kunde bli ett attraktivt bostadsområde för många . Studiecirkeln resultat visades på utställning i Rådhuset. Ett förslag som föll i god jord var terasshus med utsikt ut mot Alsen. Husen skulle bland annat byggas på bergsslutningar ut mot vattnet.

Nu blev det inte så mycket mera än ritningar och en studiecirkel. Drömmarna från cirkeldeltagarna förvekligades aldrig. I dag finns det några hus nedanför bergen söder om Stavhagen. Men mer blev det inte. Och de som bor där är säkert nöjda och glada. Det är ett fint område, men några terasshus som på teckningen blev det aldrig.

Så här ser det nedanför Solberga i dag.

Skriver om det här med anledning att kommunen nu jobbar med bostadsbyggande och planer. Men några studiecirklar har det inte varit. Istället har det varit något som kallas workshops. Det kanske är ett förlegat sätt att jobba i cirkelform nu för tiden? Vad vet jag? Nu är beslutsgången en helt annan. Och som ett försvar för att man inte jobbar på det gamlas sättet kan vara att förslagen sällan eller aldrig förverkligades. Men fina ritningar var det. Och de som var med på cirkeln hade det säkert trevligt.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt