Rekordgädda på 15,2 kilo. Inte undra på att Otto ser stolt ut.

Otto på väg till sina fiskevatten

Otto Lundstedt på Södra udden i Askersund var en legend inom stadens fiskerinäring. Med tysta och eleganta årtag rodde han fram på Alsen vatten för att vittja sina fiskeredskap. Men det har varit svårt att få tag på några bilder på Otto, men genom kontakter med dottern Margot i Järfälla finns det nu några bilder på den omtalade

Askersundsfiskaren Ottos jobb var både lite spännande och lite udda. Ett drömjobb för alla fiskeintresserade ungdomar. Otto var bagare men fick astma av mjölet och läkare rekommenderade arbete i det fria. Han blev yrkesfiskare och arrenderade en stor del av vattnet vid Edö.

Och visst fanns det rekordgäddor i Alsen även på den tiden. På bilden som jag bad Margot sända över visar Otto stolt upp en gädda på 15,2 kilo. Bilden är från 1961. Otto kämpade i drygt två timmar för att få upp storgäddan. Den hade gått bärsärkargång i de tre ihopkopplade näten och som sedan visade sig obrukbara.

Bilden är från 1939. Gäddan som pappa Otto fångat är nästan lika stor som Margot

Otto var född 1886 och dog 1982. På bilden med storgäddan var han runt 75 år. Margot har också sänt med ännu en bild på en storgädda från 1939. På den bilden är Margot med själv . Då var hon två år. Frågan är om inte den gäddan är lika stor som rekordgäddan 1961.

PS! Kommentera gärna . Det skulle var trevligt