Anders Engdahl har lämnat både bild och text om den båt som Folke Dahlberg köpte och som han försökte rusta. Namnet på båten var Agda. Jag har lagt in Anders uppgifter i den tidigare bloggen.