Värdekvarnsgatan. Bakom det röda huset döljer sig en vacker innergård. Familjen Englund har vårdat den ömt.

I några bloggar har jag skrivit om innergårdar i Askersund som försvunnit, när nya hus uppförts. Men de gamla bilderna som visar lite av Askersunds byggnadshistoria finns kvar som tur är. Har också skrivit om fula parkeringar. Ofta har det varit så i Askersund att rivningstomter snabbt förvandlats till parkeringsplatser, som sedan är mycket svåra att få bort. Förstår at det måste finns parkeringar, men då ska man ha klart för sig att det finns byggrätt på flera av rivningstomterna.

Minns protesterna när Soja Johansson byggde sitt hyreshus i hamnområdet. Det var byggrätt på den rivningstomten, men Soja fick kämpa på för att kunna starta sitt bygge. Men det blev som alla kan konstatera ett mycket attraktivt hyreshus.

Det finns lysande undantag i Askersund och husägare som verkligen tänkt till när det gäller gårdsmiljön och parkeringsplatser. Som hos Englunds i hörnet Hospitalsgatan –Väderkvarnsgatan. Bilderna på den här bloggen talar sitt tydliga språk. Det är bara att kolla och njuta.

Slutligen bara några rader om kommunens Bevarandeplan som finns i två delar. Den är inte helt bindande som på en del andra orter. När beslut togs i fullmäktige 1994 blev beslutet att den skulle utgöra ett ”underlag för handläggning av bygglov och miljöpåverkande åtgärder inom Askersunds stadskärna”. Minns också att det fanns diskussioner hur bindande planen skulle vara. Men vad jag förstår följs skrifterna i Askersund, som om de vore helt bindande. Många tror nog att det också är så…..

Vad jag kan se på handlingarna från den tiden är Staffan Korsgren den ende politiker som är kvar från det sammanträdet beslutet togs. Men då var han socialdemokrat. Nu är han folkpartist. Men när beslutet om Bevarandeplanen togs 94 , var det inga stora skiljaktigheter mellan partierna, så partitillhörigheten hade ingen stor betydelse i det här speciella fallet.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt