Satsningen på Edöområdet är en fråga som ältats genom åren i Askersund. Diskussionerna och beslut om Edö verkar vara ständigt aktuella. Vi det senaste fullmäktigesammanträdet tog politikerna beslut som bland annat gällde detaljplan för del av Edö där vägen ingår. Det var en revidering av en plan från 2007. Detaljplanen stämmer nu med gällande översiktsplanen, där det finns hårda krav vad gäller användning av mark-och vattenområden.

Det finns delade meningar om hela projektet. Det har det gjort hela tiden. För och emot. Men nu har ärendet gått så långt och kostat stora pengar , så motståndarna verkar få det svårt. Mest entusiastiska är nog beslutsfattarna själva och det är inte så konstigt. Har politikerna tagit beslut i frågan så måste de också tro på satsningen. Annars vore det konstigt. De är ganska säkra på att ett antal attraktiva tomter ska locka nya skattebetalare till Askersund. Och då kanske med lite fetare plånböcker. Den som lever får se…

Stjernsund och Edö i slutet på 1800-talet.

Redan när kommunen köpte marken 1976 blev det problem. Något av en följetong. Köpesumman för de 150 hektaren blev 675 000 kronor. I partierna låg buden för köp mellan 650 000 kronor och 900 000 kronor. För den högre summan stod grupper inom centerpartiet och för den lägre socialdemokraterna. Kommunens målsättning för det outnyttjade området den gången var friluftsliv och fritidsbebyggelse.

Affären Edö dök upp 1975. Då anmälde dåvarande ägaren Kerstin Thesen att hon önskade sälja Edö till Torsten Örneberg. Samtidigt meddelade Örneberg att han viljes sälja delar av marken till kommunen genom en bytesaffär. I utbyte mor Edömarken ville han ha ett skogsområde från den kommunägda Gärdshyttans gård. Det förslaget godkände först kommunstyrelsens arbetsutskott, men när ärendet kom till fullmäktige blev det stopp. Kommunalrådet Sven-Erik Franzén var dock motståndare till bytesaffären. Beslutet blev istället att kommunen skulle utnyttja sin förköpsrätt när det gällde Edö.

Ärendet var sedan vilande en tid. Tingsrätten meddelade att det inte var frågan om något förköpsärende. Det saknades nämligen ett underskrivit kontrakt mellan Thesen och Örneberg! När det uppdagades tog ärendet ny fart. Örneberg kontaktade kommunen om ett köp. Och så blev också fallet. Men då handlade det inte längre om någon bytesaffär.

Gärdshyttans gård med jord skulle enligt 1976 års budget säljas. Kommunalrådet Franzén var dock mycket noga med att hålla isär affären med Örneberg och försäljningen av Gärdshyttan. Han betonade flera gånger i debatten att det inte fanns något samband.

”Om Örneberg är intresserad av att köpa Gärdshyttan konkurrerar han på samma villkor som alla andra eventuella intressenter”, var Franzéns besked.

Socialdemokraternas ledare i Askersund på den tiden, Bertil Jonsson, var nöjd med köpet. Men han trodde inte att det skulle bli någon permanentbebyggelse inom överskådlig framtid.

” Med Askersunds tillväxtstakt ser jag det inte som ett reellt alternativ att centralortens bebyggelse ska växa så långt ut”, var Bertil Jonssons tankar.

Persson , också kallad ”Edö-gubben” var en udda pesron som bodde på Edö och som de flesta kände till. Han åkte in till Askersund varje dag.

Torsten Örneberg och Kerstin Thesen gjorde dock upp om en ny bytesaffär med Edö och några hyresfastigheter i Malmö. Köpesumman på båda håll var satt till 2,1 miljoner . Den summan hade inte varit tänkbar vid en ren affär med kommunen. Därför släppte man till slut kravet på att utnyttja förköpsrätten för hela området. Kommunen fick köpa det område man vill åt. Och så slapp politikerna att hantera den besvärliga frågan om bytesaffär.

Elsa Andersson omkom vid ett fallskärmshopp i början på 20-talet på Edö. Där finns också en minnessten om henne.

Det var historien om Edö och kommunens köp. En del argument används fortfarande. Som att Edö ligger för långt bort från centralorten. Men det var för 35 år sedan.

Vännen Linus Larsson har som vanligt hjälpt till med bilder.

Adressen till min hemsida och blogg är: http://ovedanielsson.se/index.html.

PS! Bilderna som finns på bloggen och hemsidan får naturligtvis inte kopieras och användas i andra syften än vad som är tänkt. Det handlar om upphovsrätten. Bara som ett litet vänligt påpekande. Det finns exempel på där man lägger allt på cd-skivor och distribuerar ut massupplagor. Det är förbjudet.

PS! Kommentera gärna ! Det skulle var trevligt.