Jag vill bara inledningsvis skriva kort om Lindbogården som Anna och jag fått möjlighet att förvärva. Vi har många tankar runt detta projekt och jag tänker återkomma om detta längre fram. Vi vill ändra namnet från Lindbogården till Hamnhuset. Vi vill med denna ändring skapa en bättre känsla i namnet så varför inte ”huset vid hamnen” dvs Hamnhuset. Ni kommer att kunna följa projektet även på www.hamnhuset.se. Vi har också www.harbourhouse.se och www.HafenHaus.se.

Hamnhuset 1 januari 2011

Insänt av Björn Franzén 2011-01-03