Askersunds kommun köper Askersundsverken. Den attraktiva fastigheten vid Alsens strand omfattar i dag 13 000 kvadratmeter mark och är till stor del byggd med industrilokaler. Köpeskillingen ligger runt 17 miljoner kronor. Kommunen planerar att använda marken till annat än industriändamål, men än så länge är inget bestämt om vad som ska med området.

Läs mer under vinjetten Kommunala Nyheter :

Adressen till min hemsida och blogg är: http://ovedanielsson.se/index.html.

Nedan en bild från början av 60-talet där Märta ”Göteborgsposten” trampar förbi Askersundsverken med sina tidningar.