”Läsning för blinda” kom ut 1866. En unik bok som askersundaren Carl Isaac Fahlgrén skapade. Det tog honom drygt 20 år. Nu har Askersunds bibliotek fått ett exemplar. Bibliotekschef Anika Restadh har den i säkert förvar.

Biblioteket i Askersund har fått en unik bokdonation från Talboks-och punktskriftsbiblioteket i Enskede, nämligen Carl Isaac Fahlgréns (1816-1878) blindskriftsbok ”Läsning för blinda” från 1866. Det är en bok som bara kan hanteras med vita handskar och som finns inlåst i säkert förvar.

Någon gång nästa år då det finns insamlat mer material kring personen Carl Isaac Fahlgrén räknar bibliotekschef Annika Restadh att ha en utställning om Carl Isaac. Det är samma person som startade Askersunds-Tidning i september 1857, därför är det naturligtvis extra intressant för askersundarna att få reda på vem han var. Och vilken unik man han egentligen var. Kanske det finns någon läsare av bloggen som kan berätta mer om Fahlgrén? Då är det bara att höra sig. Både med kommentarer eller E-post: ove.d@telia.com

Redan från början kan jag gör klart att det förekommer olika stavningar och årtal när det gäller Fahlgrén. Vilket som är rätt eller fel är svårt at få fram. Hur som helst är det samme Fahlgrén alla menar.

Carl Isaac Fahlgrén levde mellan 1816 till 1878. Till Askersund kom han 1856, för at där starta Askersunds-Tidning och trycka böcker. Bilden från boken ”Askersundiana”

”Läsning för blinda” kom ut 1866. Utgivningen hade föregåtts av ett 20-årigt utvecklingsarbete. Troligen inspirerad av runalfabetet. Fahlgrén hade förutsatt sig att skapa ett system där den i dåtiden oftast fattige blinde skulle kunna reda sig med mycket få stiltyper. I praktiken utgick han från endast två grundformer som med små tillägg kunde uttrycka hela alfabetet. Upplagans storlek är tyvärr okänd, men helt klart är den mycket unik. Själv känner jag bara till tre exemplar av boken. Och nu finns en av dessa återigen i Askersund.

Historien om Fahlgréns försök inom ektypografin (upphöjt tryck) är gripande. Det måste ha kostat honom massor av arbete och säkert också mycket pengar. Likafullt blev hans uppfinning distanserad av den frambrytande Brailleska punktskriften , samt av den engelska Moonskriften (förenklade latinska bokstäver i heldragen relieif). Hans arbete med blindskrift hade lett till tre förarbeten innan publiceringen 1866. Två av dessa blev publicerade. Mycket förtjänstfullt tilldelades han vid världsutställningen i London 1862 en ” Mention honorable” för sin uppfinning.

I donationsbrevet till Askersunds bibliotek skriver förre bibliotekarien Sten Gustavsson på uppdrag av Talboks-och punktskriftsbiblioteket att Fahlgrén verkligen var de blindas vän.

”Det är vår förhoppning att boken med placering i Askersunds bibliotek skall erinra om en remarkabel medborgare i staden och hans lika anmärkningsvärda blindskriftsutgåva”, skriver Gustavsson vidare i brevet.

Första sidan i den unika blindskriftsboken

Fahlgrén föddes i Uppsala år 1816.Som tonåring gick han i lära på professor Plamblads tryckeri i Uppsala. Efter lärlingstiden fortsatte han sin utbildning på tryckerier runt om i Europa. Fahlgrén köpte tryckeriet i Askersund 1856. Året efter började han ge ut Askersunds-Tidning. Första numret började med en artikel med rubriken ”Har Askersund någon framtid”. Efter Fahlgréns död ändrades namnet på tidningen till Askersunds-Veckoblad. Senare togs det gamla namnet tillbaka på tidningen

Fahlgréns bok med upphöjt tryck, ektypografi. En unik skapelse.

Lars Erik Ledung , Uppsala och före detta bibliotekarie Sten Gustavsson, forskar båda om Carl Isaac Fahlgréns liv och leverne. Som jag skrev tidigare, kanske någon kan komma med ytterligare information. De flesta uppgifter handlar om hans böcker och Askersunds-Tidning. Var bodde han, hur levde han, var fanns det första tryckeriet? Det finns mycket att forska om…..

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt och värdefullt för den kommande utställningen.