När Hammars glasbruk lades ned i början på 90-talet fanns det ett antal förslag på vad lokalerna skulle kunna användas till. Ett av det mera udda var att göra om de gamla glasbrukslokalerna till ett ”äventyrsgym”. Någt åt Sommarlandshållet men inomhus och utan dyra investeringar för vattenlek. Det fanns också ett namnförslag på anläggningen, ”ABSOLUT KUL”. Namnet skulle antyda lite om att det hade tillverkats massor av Absolut Vodka-flaskor i lokalerna.

Enligt förslagsställaren, en man i Örebro, var det meningen att hela familjen skulle leka, motionera och ha skojigt i största allmänhet. Vid den här tidpunkten var det mycket populärt att skapa äventyrsland både i tomma industrilokaler och hyreshus. De gamla glasbrukslokalerna skulle bland annat innehålla lianhoppning i skumplast, rutschbana på filtar, studsmattor, hoppborgar, rullskridskoåkning, lådbilar, femkamp, dragkamp, smådjursutställning, skogsdisko, barnfilm, fiskdamm, gyttjelöpning samt skattjakt i skumplasthav.

När det gällde skattjakten i skumplast fanns det en del politiker i Askersund som var mycket förtjusta i den delen vid den tidpunkten. Det var risk för att nedläggningen av glasbruket också skulle medföra ett stort svart håll i den kommunala ekonomin. Många blev arbetslösa. Ett tänkbart alternativ var att lägga kommande budgetkonferenser i Askersund till ”ABSOLUT KUL” i Hammar. I jakten på kommunala prutningar så kunde det vara lite roligt att skutta runt lite i plasthavet. Politikerna som jag talade med den gången ville inte förstöra sitt rykte som seriös politiker genom att medverka med sitt namn. En förtroendevald politiker hoppar inte offentligt i plast. Det är bara så. Och jag fick acceptera det.

I anslutning till anläggningen skulle det också finnas en gästhamn. Lågprismat och fika var andra viktiga inslag i gamla glasbruket. Förslaget gick också ut satsningen skulle börja i liten skala och växa allt efter som besökarna strömmade till.

Politikerna i Askersund-med undantag för någon som jag skrivit om- var mycket skeptiska till anläggningen ”ABSOLUT KUL”. Och då gör man som alltid inom politiken. Ärendet läggs till handlingarna. Tänk om man kunde göra så privat….

I dag äger IFHAB, ett fastighetsbolag gamla bruket, som de sedan hyr ut till olika företag och försvaret. Kanske ”ABSOLUT KUL” också hade fått plats? Vad vet jag…

Och så några riktiga bilder på glasbruket .

Bild inne i en glasugn. Hyttmästare Håkan Gustavsson på bilden. Han hade jobbat i hela sitt liv på bruket och kunde allt om glas.

PS! Kommentera gärna.