Illustration:Norconsult. Bilden finns på kommunens hemsida och i informationstidningen Bo i Askersund.

——————————————————————–

Sjöängsskolan i Askersund ska rivas och ersättas med en ny byggnad kallad Kunskap-och Kulturhuset. Förutom högstadieskola ska byggnaden inrymma bibliotek, konsertlokal med plats för 500 personer, kulturskola och fritidsgård. Folkets hus ska också in i byggnaden, bland annat med sin bioverksamhet.

Väster om idrottshallen kommer att byggas ett ”kulturtorg”, som ska fungera som parkering men också som en evenmangsplats. Strandparken ska också kopplas ihop med den nya skol-och kulturbygganden på ett mera tydlig sätt än i dag. Det finns planer på att anlägga en badbrygga i Strandparken till nytta för alla. I planerna finns också ett trädäck för att öka tillgängligheten till vattnet. En ny idrottshall ingår också i planerna.

När det gäller vägnät, gång och cykeltrafik, runt och till den nya byggnaden lägger jag med handlingarna i bloggen. Det är inte lätt att förklara annars. Bland annat ska Stöökagatan förlängas i väster, helt enligt stadens gamla rutnätsplan, som en gång i tiden ställde till mycket bråk.

Sjöängsskolan var i ett stort behov av upprustning, så politikerna tyckte nysatsningen var ett billigare och bättre alternativ. Alla är dock inte positiva till placeringen av den nya byggnaden. Det finns kritik mot bygget och storleken på bygget i det närliggande villaområdet. Och det handlar främst om trafiklösningarna. Några menar att det är resursslöseri att riva en skola som ännu inte är 50 år gammal och placera en ny skola på samma ställe. En del tycker att Solberga hade varit en lämpligare plats för bygget. Som synes finns det många synpunkter att ta ställning till för politiker och askersundare. Planen ska ställas ut och då finns det möjligheter att lämna synpunkter. Tur man inte är politiker, utan bara en enkel person som bloggar ibland.

När det gäller rutnätsplanen i Askersund som väcks till liv igen, var det problem redan från början om man läser gamla skrifter. Stadsplanen var helt ritad efter linjal och alla kvarter rätvinkliga 1643, då staden fick sina privilegier. Det ställde till mycket bråk En del hus måste rivas och andra uppföras på bestämda platser enligt rutmönstret. De nyblivna stadsborna protesterade mot överheten och mot de linjalritade kvarteren. Landshövdingen fick gång på gång ta i med hårdhandskarna mot de protesterande askersundarna. I det längsta vägrade också stadsborna betala kostnaden för privilegiebrevet.

Några kostnader för den nya Kunskap-och Kulturhuset har jag inte upptäckt i några papper ännu. Några hundra miljoner har nämnts, men det är bara hörsägen. Tids nog kommer alla siffror att presenteras. Planarkitekt har varit Ida Mangsbo, som också tillhör kommunledningsförvaltningen. Som biträdande konsult har kommunens före stadsarkitekt, Stig Perryd, fungerat.

Leif Linus Larsson har hjälpt till med några gamla bilder.

Bild från 1962 då Sjöängsskolan byggdes

PS! Kommentera gärna . Det skulle var trevligt