– Lokalhistorisk Afton –

Visst minns vi dom …
”Askersundare i våra hjärtan”

Birger ”Tjommen” Andersson.

Föreningen Gamla Askersund fortsätter under hösten/vintern med sina

lokalhistoriska aftnar.

Föreningen planerar en serie träffar som har karaktären av ”berättaraftnar”, där vi alla närvarande hjälps åt att minnas händelser, anekdoter och annat runt mer eller mindre färgstarka askersundsprofiler från 40-, 50- och 60-talen.

Tanken är att vi tillsammans skall återskapa bilden av de här personerna, hur de framtonade, vad de åstadkom och vad de stod för.

Ove Danielsson, Gunnar Friman, Bertil ”Garvis” Gustafsson och Bengt Willén kommer att vara på plats och hjälpa oss att komma ihåg. Likaså Leif ”Linus” Larsson som bidrar med bilder för att få oss att lättare minnas.

Tisdagen den 9 november, kl 18.30, närmar vi oss ett antal personer i kategorin

”Udda fåglar/Krumelurer/Levnadskonstnärer”.

Vi håller till i Lilla Caféet, andra vån.

Då vi har ett begränsat lokalutrymme behöver vi få din anmälan om närvaro senast dagen före, dvs måndagen den 8 november, och gärna tidigare. Hör av dig per telefon (070-714 15 08) eller e-post (bg.lunden@swipnet.se) till Barbro Lundén.

Välkommen till en trevlig kväll. Föreningen Gamla Askersund.