Bekvämlighetsinrättning från 1920 i kanten av Strandparken

Skylten i den gamla kuren berättar om årtal och tillverkning.

Askersund kan inte skryta med sin offentliga konst. Men det kanske ingen har gjort heller? Men jag tar upp det i alla fall. Torgbrunen från 1943 kan ingen missa. I hamnen finns det järnmalm från Zinkgruvan och en båtskulptur. Vid Närlundaskolan finns en skulptur-som blev omdiskuterad – när den placerades i närheten av matsalen. Vidare finns det ett konstverk vid ingången till Rådhuset. Kommer inte på så många mera just nu….

Men det finns en liten byggnad som snart kan räknas in till den övriga offentliga konsten om man töjer lite på gränserna. Nämligen urinoaren i kanten av Strandparken strax intill stationshuset. Om inte annat går den att räkna in som industrihistoria. ”Pissmojen” som byggnaden är döpt till i folkmun tillverkades på Limhamns Aducereringsverk i Malmö 1920. Förmodligen beställdes den samma år till dåvarande järnvägsstation och har troligen stått på olika ställen i stationsområdet. Företagets egen benämning på den lilla nödvändiga byggnaden var ”bekvämlighetsinrättning”. Byggnaden har alltså 90 år på nacken och kanske borde firas med en liten festlighet. Men jag vet inte riktigt hur man kan fira en urinoar ? Kanske det finns någon som har ett bra förslag? Kommunalrådet Eriksson , eller någon annan på kommunen, har förmodligen inte tänkt på att det är ett jubileumsår för byggnaden. Det har varit så mycket att göra med val och Bernadottejubileum. Men nu vet alla som läser den här bloggen hur det ligger till.

För ett tiotal år sedan fanns det diskussioner om att byggnaden skulle flyttas till hamnområdet. En del tyckte att den stod för nära lekparken och spred dålig lukt under sommarmånaderna. Men det blev aldrig något av med flytten, och det är nog riktigt att den finns kvar i gamla stationsområdet. Men kanske inte intill lekplatsen.

Och det var inte första gången det förekom diskussioner om urinoarer i Askersund. Fram till 1953 fanns det en liknande anordning på hamnplan, som vållade en del problem. Det tyckte i alla fall en del ledamöter i stadsfullmäktige. Alla var eniga om att byggnaden- som då kallades för ”urinkur”- var mycket svårplacerad. Därför vände man sig till hälsovårdsnämnden för att hitta en lämpigare placering. Hälsovårdsnämnden hade i ett första skede ett förslag om att placera ”urinkuren” mitt ute på hamnplan framför magasinet. Med facit i hand var det nog tur att det inte blev så. Hur skulle det har sett ut? Män som stått och gjort sina behov på en av stadens stora samlingsplatser. Ett annat förslag var en placering mellan Centralföreningen och Öhrmans magasin i hamnen. Där Sjöbodarna ligger i dag. Men ledamöterna och högermännen Wåckner och Enfrid Johansson var inte nöjda med förslagen, så det blev återremiss. En del har trott att det är just den byggnaden som flyttats till stationsområdet, men det stämmer inte med bilder som Leif Linus Larsson plockat fram. Och minnen som jag själv har. Det är två olika byggnader, om nu inte någon har ett bättre förslag? Linus och jag har verkligen gått till botten med stadens urinoarer, så det borde stämma.

Tåget på väg in till stationen i Askersund. Urinoren som det så fint heter skymtar till höger. Bilden är från 1943.

Titta noga mellan husen. Där finns ”urinkuren” som det så vackert hette på den tiden. Politikerna hade problem med placeringen i början på 50-talet.

Den lilla byggnaden som sedan försvann syns på hamnplanen utanför gallariet.

På bilden syns en liten byggnad precis i det vänstra hörnet på Hamnmagsinet . Men det fins ingen ute på hamnplanen.

Moderna tider kom och de gamla byggnaderna försvann med offentliga toaletter. I centrala staden fanns det en toalett på rådhustomten i direkt anslutning bussväntsalen och gamla brandstationen. Den låg längst in i hörnet, lite undangömd. Brandstation och busstation fanns förr inne på rådhustomten.

När det gäller Hamnmagasinet som nu blivit något av kulturcentrum, kom räddningen i grevens tid. Tror det var vänsterpartiet som motionerade om att rusta magasinet till det blev i dag. Men i början av 50-talet var moderaten Wåckner orolig för att magasinets undervåning skulle göras om till garage. Hamnstyrelsen hade fått 3 000 kronor för rustning av magasinet, men Wåckner efterlyste en kalkyl och en ekonomisk redogörelse för magasinets ombyggnad. Wåckner tyckte inte att hamnstyrelsen följde stadsfullmäktiges intentioner, utan rustade lite som de ville. Tänk ändå att det fanns en hamnstyrelse som styrde och ställde i hamnen på den tiden. Visst låter det bättre än turistråd . Eller…

Mitt eget minne av Hamnmagasinet var brödraparet som drev en cykelverkstad i byggnaden. Det ständiga svaret från bröderna om det fanns problem var: ”Fråga inte mej, fråga brorsan”.

Slutligen några rader om förtaget i Limhamn som tillverkade jubileumsbyggnaden i Askersunds Strandpark. Företaget var ett av de större gjuterierna i Skandinavien och sysselsatte ca 225 arbetare. Startat som AB Sydsvenska Gjuteriet år 1900 som ett gråjärnsgjuteri och mekanisk verkstad tillfogades 1906 även tillverkning av aducerat gjutgods. Detta aducerade gjutgods blev sedermera huvudinriktningen och företaget bytte namn 1915 till AB Limhamns Aduceringsverk.

Aducerat gjutgods med stor seghet, styrka och hållbarhet hade en mångsidig användbarhet med möjligheten att tillverka klenare godsdimensioner. Man tillverkade bl a stålbultad kätting och reservdelar till plogar och slåttermaskiner, cykel- och bildetaljer och delar till den växande maskinindustrin.

1968 var gjuteriavdelningen historia och AB Fleron samlade istället flera av sina mekaniska företag till Aduceringsfabriken i Limhamn som då omfattade 12.000 kvadratmeter. Idag kan vi se skylten ”Limhamns industriby” vid platsen för den gamla porten till Aduceringsverket.

Adressen till min hemsida och blogg är: http://ovedanielsson.se/index.html.

PS! Bilderna som finns på bloggen och hemsidan får naturligtvis inte kopieras och användas i andra syften än vad som är tänkt. Det handlar om upphovsrätten. Bara som ett litet vänligt påpekande. Det finns exempel på där man lägger allt på cd-skivor och distribuerar ut massupplagor. Det är förbjudet.

PS! Kommentera gärna ! Det skulle var trevligt.