Bild från 1953. Kungen skulle komma på besök

Kullerstenstorget i Askersund är en livlig debatterad fråga både nu och förr. Och det måste väl ändå betyda att torget är som en gammal kär vän som alla vill väl. Men på lite olika sätt. Om kommittén för prydnad av Askersunds torg fått som de tänkt sig på 30-talet hade en stor ek planterats mitt på torget. Det skulle vara så mycket jord där eken planterades så att det skulle bli en låg kulle med gräsmatta. I närheten av eken skulle de finns fyra belysningsstolpar. Kommittén hade fastnat för några billiga stolpar som de sett i en katalog från Kockums järnverk. Närmare bestämt på sidan 76 i katalog 2, bara som en lite onödig upplysning. Belysningsstolparna skulle kosta 100 kronor styck. Montör Zachrisson skulle räkna på framdragningskostnader för el. Priset för eken var 30 kronor.

Kommittén som bestod av en rektor, en provinsialläkare, en teckningslärare, landsfiskalen, en kyrkoherde och en köpman. Det var bara uppsatta personer i samhället som tydligen hade någon kunskap om det vackra på den tiden. Som tur är har tiderna förändrats. Namnet på köpmannen var Adolf Gunnar Lindborg och han gick inte riktigt i takt med de övriga i kommittén när de gällde en fråga. Och det gällde gångbanor över torget i diagonal riktning in mot den stora eken. Där skulle gångbanorna mynna ut. Men det tyckte inte Lindborg. Ett fåtal lindar skulle också placeras parallellt med sidorna på torget med ett lämpligt avstånd från Sundsbrogatan och Storgatan. I dag handlar det om att uteserveringarna ska flyttas ut på gatan för att ge plats på trottoarerna för gående. De flesta har genomfört förändringar, men det finns undantag. Varför det inte gäller alla har jag inte riktigt kläm på….

Stadsfullmäktiges ordförande Norry sågade förslaget om en ek på torget. Istället fick han sin vilja igenom när det gällde belysning på torget.

När förslaget kom upp till behandling i stadsfullmäktige blev det precis inte några ovationer. Stadsfullmäktige A R Norry dömde ut förslaget. Och på hans sida stod också borgmästare Bretzner. Norry menade att en ek på torget inte skulle bli någon prydnad, utan mera som en främling på villovägar. Norry kunde tänka sig en ek om den hade varit 100 år. Vet inte riktigt hur han tänkte där? Skulle man ha grävt upp och flyttat en så gammal ek till torget? För mej är ek en ek hur gammal den är. Norry var också mycket negativ till gångbanorna på torget. Gångarna skulle inte bli någon prydnad, snarare tvärtom.

Borgmästare Bretzner, var också motståndare till en ek, men kunde däremot tänka sig en minnestavla mitt på torget. Enligt borgmästaren kunde en sådan tavla vara till stor hjälp för den som skulle hålla föredrag på torget. All fakta stod då redan på minnestavlan. Ett slags manus, fast i sten. Men om det förslaget var han ensam. Skulle det vara en minnestavla skulle den sitta på väggen till Rådhuset var Norrys bestämda uppfattning.

Anledningen till att kommittén just fastnat för en ek var enkel och logisk. Den kunde huggas ner om inte den skulle falla alla i smaken när det gått några år. Och det var billigt. Kommittén vill också pryda Torgparken med en vattenkastare. Det här var innan den nuvarande fontänen fanns. Det hade funnits en tidigare, men som av någon anledning hamnat på Brandkårens vind. Trots att den var fullt duglig. Den skulle helt enkelt tillbaka till Torgparken igen. Men det blev inte så.

Herrarna i kommittén var förmodligen mycket deppade efter stadsfullmäktiges möte. Samtliga förslag gick på återremiss. Det enda förslaget som sedan genomfördes kom ordföranden Norry själv med. Han föreslog en 4-armad ljuskandelaber mitt på torget för att det skulle bli lite ljusare mitt i stan. Norry tyckte att det var i väl skumt på torget. Det restes senare en ljuskandelaber. Först såg han till att kommitténs förslag hamnade i papperskorgen, med hjälp av borgmästaren och några andra, för att sedan driva igenom sitt eget förslag. På den tiden hade ordföranden i den politiska församlingen tydligen mycket stor makt i småstaden Askersund.

Norrys kandelabrar förde dock ingen tur med sig. När torget skulle rustas inför 300-årsjubileet skulle Norrys lampor plockas bort och placeras i Hembygdsgården. De var för omoderna. Men allt gick snett. De som skulle plocka ner lamporna tappade härligheten i kullerstenstorget. Och så var det färdigt med de kandelabrarna. Det var bara att sopa ihop resterna för stadens anställda.

Kanske torgkommitténs förslag med en ek mitt på torget ändå inte var så dumt. Då hade det blivit lite liv och grönska i torgbilden . Men det är klart att ett och annat löv kunde ha fallit på alla blanka bilar. Och sådant är inte rolig. Tycker en del….

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt