Herbert ”Murren” Karlsson och Åmmebergs IF är intimt förknippade. Pratar men fotboll och bandy med gamla Sydnärkesbor, så dyker nästan alltid namnet ”Murren” Karlsson upp i något sammanhang. Han har varit med om att skapa både idrottsplatsen och fotbollen i Åmmeberg. Under många år var han i det närmaste bosatt på Björkvallen. ”Murren” finns inte livet längre, men har för alltid ristat in sitt namn i klubbens historia. Själv hade jag förmånen att få träffa honom ett antal gånger som journalist. Och ibland när jag med IFK Askersund spelade på Björkvallen.”Murren” var en färgstark person.

-Min far sa alltid at det var lika bra att jag tog med både mat och säng till fotbollsplanen, eftersom jag nästan jämnt var där. Och farsan hade nog rätt, upplyste ”Murren” , vid något tillfälle.

Som de flesta smågrabbar i Åmmeberg i början på 1900-talet började Herbert spela fotboll hemma på gården, som i hans fall låg i Tomtevik. Någon riktigt fotbollsplan fanns inte i samhället på den tiden.

-Jag kunde stå timme efter timme och skjuta med en liten gummiboll mot vedboväggen. Ibland tog vi mammas mattrasor och lindade till fotbollar, mindes Herbert.

Det finns mer att läsa om ”Murren” och Åmmebergs IF på hemsidan under knappen Idrottshistoria:

http://ovedanielsson.se/index.html