En bild av lycka på Väderkvarnsgatan. Stina Forss och Valdemar Ärnlöv har varit inne på Rådhuset och tagit ut lysning. Det syns hur stolta och lyckliga de är.

Korsningen Väderkvarnsgatan-Stöökagatan på 50-talet. Torghallen har ersatt huset på bilden.

I vår bildpromenad genom Askersunds gator har turen kommit till Väderkvarnsgatan. Varför den heter så, har jag inte kläm på, men kanske någon vet? Och kan berätta. Av namnet att döma borde det ha funnits väderkvarnar någonstans vid gatan, en gång i tiden.

I dag är Rådhuset den mest kända byggnaden utmed Väderkvarnsgatan. Vem vet, kanske beslutsfattarna där inne har fajtats mor väderkvarnarna i vissa ärenden när inte pengarna räckt till. Därav namnet? En annan viktigt byggnad som kommit till för inte allt för länge sedan är Systembolaget och Apoteket i hörnet Väderkvarnsgatan-Sundsbrogatan. Tidigare hade Systembolaget en fantastisk service. Det fanns ett staket utanför fönstren att hålla sig i. Men det var för att skydda skyltfönstret

Kombinationen Systembolag och Apotek är heller inte så dumt tänkt. De starka dryckerna bör för en del kanske också kombineras med huvudvärkstabletter. Åtminstone dagen efter.

Henning Arvidsson vid sin fiskaffär på gatan. Den låg mitt emot dagens polisstation.

Gösta Andersson, Lase Skoog och Ingvar Pettersson , utanför polisstationen. I dag sitter kommunalrådet Eriksson bakom fönstren.

Bageriflickor vid Emma Johansson bageri som fanns vid Väderkvarnsgatan 16. Stående tvåa fr.v är Ingeborg Norberg. Sittand etill vänster är Elsa Didriksson. Övriga är okända för mej.

Efterträdare till Emma Johansson och hennes bageri. Ny ägare blev Anna Norberg.

Fotograf Elof Fryxell vid sin ateljé , Väderkvarnsgatan 25.

Leif Swallin var springrabb vid Sundblads efterträdare (i dag Hälsokost). Leif jobbade åt Pelle Johansson.

Lotten Eriksson på innergården vid nr 26.

Lotten Erikssons gård vid 26:an. I mitten Hilma och Emeli Eriksson. Till vänster Ester Eriksson och till häger Anna-Lisa Hartman.

Paul Arrenius med fru drev penionat i ett hus där Torghallen finns i dag.

Ölstugan i Askersund drevs av Bertil Johansson och hans fru. Ölstugan låg i lokaler där Jakobsson TV och radio finns i dag.

Som vanligt har jag haft hjälp av Leif Linus Larsson med bilder. I den här lilla miniserien har vi försökt plocka fram lite udda och roliga bilder. Men som ändå minner om en svunnen tid.

PS! Kommentera gärna. Någon kanske har något mera att berätta om Väderkvarnsgatan…

Eric Englunds kommentar

Ove!

Vi som bor på Gripen 9, Väderkvarnsgatan 28, har turen att ligga vid två gator – Väderkvarns och Hospitals. Det vill säga vi berörs av två av dina gatuvandringar. Det finns en del kommentarer och förklaringar att komma med.

I bloggen står att Rådhuset är den mest kända byggnaden vid gatan. Må så vara men det finns andra som med ålderns och atmosfärens rätt kommer strax efter. Se bara på huset i hörnet ovanför Torghallen där hus och gårdsmiljö finns kvar sedan mitten eller slutet på 1800-talet. Där fanns en gång en tidningsredaktion, en bank och familjen Forss/Ärnlöv. Stina och Valdemar finns ju med på en av dina bilder.

Systemets räcke och stöd för behövande finns inte längre kvar. Är det det som flyttat till Gripenhörnet ovanför Torghallen? Bra att hålla i för stadens seniorer som rundar knuten i halkigt väder. Man kunde även förr….

Så till namnet Väderkvarnsgatan. Sällan är ett namn så befogat! Och lätt att förklara. Från gatan kunde man en gång se en väderkvarn i norr och en i söder. Den norra låg ungefär där vattentornet nu ligger, den södra lämpligt nog på berget i kvarteret Väderkvarnen! För att få plats för kvarnen fick man tydligen göra en böj på det annars rätvinkliga gatunätet. Böjen finns kvar som minne om man ser efter riktigt noga. På stadskartan från 1783 finns båda kvarnarna utritade och inte bara markerade. Båda är s k stubbamöllor byggda av trä på en ”stubbe” och där hela kvarnhuset vrids efter vinden. Varje kvarn hade fyra segelklädda vingar och en vindflöjel på det spetsiga taket. Säkert en spännande och modern syn att från håll se vingarna vifta över den låga staden! Vad skulle det bli av den staden?

1783 års karta ger en intressant koppling till den andra gatan – Hospitalsgatan. På kartan står namnet Nya Kyrckogatan. Stadskyrkan var ju rätt nybyggd när Eric Nyberg avfattade kartan och har nog påverkat namngivningen/namnbytet. Men vad hette gatan dessförinnan? Och varför bytte man namn till Hospitalsgatan? Togs hospitalet i bruk någon gång i slutet på 1700- eller i början på 1800-talet och var då viktigare än kyrkan som inte låg precis vid gatan?

Ove, kom in på gården Väderkvarnsgatan 28 på en kopp kaffe en vacker dag så får vi forska vidare. Är jag inte hemma så be kökspersonalen om en kopp ute i trädgården så kommer jag snart.

/Eric Englund