Sagers stuga vid Strandpromenaden är Askersunds äldsta hus. När större delen av staden lades i aska vid den fruktansvärda branden 6 juni 1776, klarade sig den lilla stugan vid kanten av Alsens vatten undan lågornas rov. Branden började på bergen ovanför stugan och gick sedan norr in mot staden. Sagers stuga låg skyddad från blåsten och branden. Det enda som hänt med huset till det yttre är byte av tak.

Under alla år har det varit oklart med om Sagers stuga verkligen var det äldsta huset i Askersund. I Bevarandeplanen från 1993 kan man läsa att ”huset enligt tradition kan vara uppfört före den stora branden”. Det är nu klarlagt att det är så. Förre kanslichefen i Askersund, Alf Cederlind, har forskat i gårdens historia under våren 2010 och det visar att byggnaden varit bebodd före branden och efter branden. Beviset på det är material från gamla husförhörslängder och mantalslängder hämtade från olika arkiv.

I dagarna har det också kommit upp en skylt vid stugan som berättar om dess historia. Om inte annat för gästande turister.Det finns både text och bilder på skylten. Det är ägarna till stugan, Bertil och Birgita Gyllning, som sett till att det kommit upp en skylt.