Äldre bilder från Askersund och dess omgivning har ett stort intresse. Vännen Leif Larsson har haft ett otal bildvisningar och det har alltid varit fullsatt. Till sin hjälp har han ofta haft Askersundskännaren Bengt Willén, som berättat till bilderna. Föreningen Gamla Askersund har också haft visningar av äldre bilder i Folkets hus med fullsatt hus. Leif och jag själv har haft några visningar i Folkets hus, då det också varit fullsatt. I det senare fallet var bilderna blandat med lite politisk historia och med Föreläsningsförening som arrangör.

Eftersom intresset är så stort plockar jag med ett antal äldre bilder i den här bloggen. Har planer på att visa några gator från förr. Och då har jag börjar jag med Stora Bergsgatan i Askersund. I dag är det logiskt nog Lilla Bergsgatan som gäller. På den gatan fanns Askersunds nöjespalats Stadshotellet. Även biografen finns vid gatan och den är fortfarande igång. Där parkeringen finns i dag låg en gång i tiden KIAS bageri, som bakade något som kallades ”slankor”. Ett gott bröd som både ung och gammal köpte.

Det som man frapperas av på de gamla bilderna är att det fanns många hus som var i väldigt dåligt skick. Förmodligen fanns det inte pengar till att rusta med och det gick det ofta så långt att en rivning var enda vägen. I dag är läget annorlunda. Det är inte ofta gamla hus rivs i dag.

Stadshotellet

Södra bergen på 50-talet

Träden och husen till vänster är borta i dag. Allt har ersatts med en parkering. Längst bort till vänster biografen

Herbert Fallgren var vaktmästare på biografen vid Lilla Bergsgatan i många år.

Didrikssons kopparslageri och Lindströms bageri (senare KIA)

Bilden är från 1870-talet. Till vänster Drottning Lovias skola.

Lilla Bergsgatan 18 i början av 1900-talet. Där låg Evert Petterssons fotoateljé