Sagers stuga i maj 2010

Sagers stuga 1907. Lägg märke till barnen som leker på bergen.

Nu är det klarlagt. Sagers stuga vid Strandpromenaden är Askersunds äldsta hus. En viktigt nyhet, även om det rör sig gamla tider. Det är viktigt att slå vakt om stadens historia. Det finns en förening i Askersund som också gör det, Föreningen Gamla Askersund. När större delen av staden lades i aska vid den fruktansvärda branden 6 juni 1776, klarade sig den lilla stugan vid kanten av Alsens vatten undan lågornas rov.

Branden började på bergen ovanför stugan och gick sedan norr in mot staden. Sagers stuga låg skyddad från blåsten och branden. Det enda som hänt med huset till det yttre är byte av tak. Under period var det tegeltak, men en tidigare ägare , Olle Arrenius, såg till att det blev torvtak igen. Som när huset uppfördes.

Under alla år har det varit oklart med om Sagers stuga verkligen var det äldsta huset i Askersund. I Bevarandeplanen från 1993 kan man läsa att ”huset enligt tradition kan vara uppfört före den stora branden”. Det är nu klarlagt att det är så. Förre kanslichefen i Askersund, Alf Cederlind, har forskat i gårdens historia under våren 2010 och det visar att byggnaden varit bebodd före branden och efter branden. Beviset på det är material från gamla husförhörslängder och mantalslängder hämtade från olika arkiv.

Det finns olika uppgifter om varför det lilla röda huset kallas för Sagers stuga. En uppgift är att det fanns någon Karlsson från Sagersta strax utanför Askersund som använde huset. Av det kom sedan namnet Sagers stuga. Men det finns också en del andra förslag. Det fanns familjer i Askersund med namnet Sager och några menar att namnet kommer från den släkten.

Sagers stuga användes under en period som ”sommartorp” av askersundare, med grönsaksodlingar och allt. Gården 129 där Sagers stuga finns har bytt ägare ett antal gånger. I dag är det Bertil och Birgitta Gylling som äger gården där Sagers stuga stått sedan mitten av 1700-talet.

Bilden är från 1917

Nedan en förteckning av ägare och boende på gården 129 sedan 1752 och fram till i dag. Den förste ägaren enligt husförhörslängder var glasmästaren Nils Bergström, men han var av någon anledning aldrig skriven på gården.

. 1752. Lars Fogelberg och hans hustru Anna-Stina är bosatta i gårdshuset från 1752 till 1756.

. 1756. Borgaren Lars Beckman flyttar in i gårdshuset med hustru Greta och två döttrar. Sedan döttrarna flyttat, bor makarna Beckman kvar på gården tillsammans med Erik och Jan Hoberg fram till år 1780. Det är beviset för att Sagerska huset överlevde branden.

. 1781. Jöns Söderberg blir ägare till gården , där han bor med sin familj. Söderberg avlider 1811. Hustrun Dorotea och dödsboet tar då över.

. 1827. Jonas Söderberg, son till Jöns och Dorotea, blir ny ägare till gården med Sagers stuga.

. 1843. Gården säljs på auktion. Ny ägare blir skomakare Pehr Sedström. Pehr och hustrun Kristin Maria, fick sex barn. Om alla fick plats i Sagers stuga är dock oklart.

. 1875. Pehr Sedström säljer gården till sönerna Carl August och Johan Alfred.

. 1916. Bröderna Sedström säljer hälften av gården till stadsfiskal J Fr Löndborg.

. 1933. Den andra hälften av gården övergår efter Carl-August Sedströms död till fostersonen Gustaf Alfred Lundström.

. Efter 1933 har gården ägts av Elsa Jörlander, Eivor och Hilding Lundqvist, och Olle Arrenius.

Alf Cederlind, Leif Larsson, och jag själv har tagit fram uppgifterna om Sagers stuga. Bertil och Birgitta , kommer nu att sätta upp en tavla med text och bilder i trädgården strax intill huset. En grind kommer att vara öppen så folk kan gå in och titta på huset. Kanske också kommunen kommer att göra en liten turistfolder om stans äldsta hus, och var det ligger. Ansvariga har i alla fall fått material till folder. Helt gratis.

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara trevligt