Kesser Nilsen och Carlsbergs brassband i högform

Carlsbergs brassband och dess ledare Kesser Nilsen , satt Askersunds jazzfestival på Sverigekartan som en av de trevligaste festivalerna i landet. Kesser och bandets glädje smittade av sig på alla. Kessers glädje , humor och spontanitet gjorde honom till en verklig publikfavorit. Alla fotograferade honom och bandet när de marscherade fram på Askersunds gator. Förmodligen är Kesser den mest fotograferade musikern i Askersunds tradjazz historia

Det fina med Kesser var att han inte bara lockade jazzälskare. Folk som aldrig lyssnat på en jazzskiva kom bara för att se Kessers framfart. Experterna menade att bandet inte var så värst musikaliskt. Men vad gjorde det . Folk kom i massor ändå. Själv är jag inte kompetent att avgöra om det var bra eller dåligt. Men trevligt var det. Under ett antal år vad Kesser och bandet ett självklart inslag i festivalen och dess gatuparader. Arrangörerna plockade bort bandet under några år, men kallade på Kesser igen vid ett jubileum. Det var ett kärt återseende. De senaste åren har inte Carlsbergs brassaband funnits med i Askersund och säkert är det många som saknar gänget.

Ryktet om Carlsbergs var ett öldrickande gäng som bara festade. Samma rykte sa också att de flesta jobbade på bryggeriet och bara ägnade sig åt att dricka pilsner. Inget kunde vara mer felaktigt. Carlsbersg bryggeri var mycket snåla när det gällde att sponsra bandet trots att de gjorde så bra reklam för företaget. Jag var själv lite nyfiken på vem Kesser Nilsen egentligen var som person. Det gick så många skrönor om honom. Därför bestämde sig jag och dåvarande kollegan på tidningen, Irmeli, att ta reda på hur det låg till. Vi åkte till Hilleröd i Danmark för att träffa honom i sin rätta miljö. Och vi blev överraskade. Kesser var föreståndare för en barnstuga, Gadevang Asyl i Hilleröd. Han var lika populär bland barnen, som hos askersundarna vid festivalerna.

Han använde samma metoder i sitt arbete vid barnstugan som när han spelar tradjazz. Det ska finnas glädje, humor, spontanitet, och musik i arbetet med barnen. Kesser har blivit ett känt namn i Danmark för sitt sätt att arbeta med barn. Kesser hade tillsammans med sin personal på barnstugan i Hilleröd tagit fram ett arbetsprogram för barnstugan som väckte stor uppmärksamhet på andra sidan sundet.

-Jag vill föra över mitt livsmod till barnen. Med mycket beröm får barnen tilltro till sig själva och livet. På så sätt lär sig barnen at ta ansvar för sit liv och slåss för saker de tror på, förklarade Kesser , för oss.

Glädje, humor, musik och spontanitet är Kessers framgångsrecept när det gäller barn. Här en bild från hans barnstuga i Hilleröd.

På gården vid barnstugan i Hilleröd fanns vid vårt besök en hög klätterställning, som förmodligen skulle förbjudas omgående i Sverige.

-Har sagt till mej själv at om vi ska ha en klätterställning, så ska den vara så hög att den verkligen är farlig. Barn lär sig annars inte at träna upp sin egen uppmärksamhet på vad som är farligt och inte farligt.

-Vi accepterar inte vid barnstugan att pedagoger går omkring som tillsynsmän på lekplatsen. Barn ska leka som de vill. Vi litar på att barnen inte överskrider de normer vi satt upp. Det är en heder för barnen att hålla sig inom normerna. Ingen har heller brutit mot reglerna, upplyste Kesser.

Vid barnstugan i Hilleröd var alla barnen ute på lekplatsen samtidigt.

-Det finns barn som vi kan lita på till 500 procent, medan vi får hålla ögonen på ett och annat barn. Man känner sina löss på travet, skämtade Kesser.

Mobbningsproblemet på barnstugor och skolor har Kesser funderat mycket över.

-Barn strävar efter att bli accepterade av andra barn. På det sättet lär sig barn att bli sociala. Ett barn som alltid är van att få sin vilja genom hemma genom att tjuta, får problem när de kommer till barnstugan. Naturligtvis bli barnet mobbad när de kommer till barnstugan och ska skrika till sig saker. Det är helt i sin ordning för mej.

-Snart kommer barnet själv på att det inte går att få sin vilja igenom med skrik. Barnet måste själv hitta en bra balans i sitt uppträdande mot andra.

Kesser anser att de som arbetar på barnstugorna ska störa barnen så lite som möjligt när de leker.

-Det händer på många ställen att någon i personalen kommer ut på lekplatsen och ropar på barnen för att de ska göra något tillsammans. Det är helt absurt. En sådan samling är inte till för barnen, utan enbart för att personalen ska bli nöjda. Samlingen upplevs istället av barnen som et ingrepp i deras vardag, anser Kesser.

-När något barn kommer till mej och frågar om hon eller han får göra, det eller det, så svarar jag alltid:varför inte? Humorn är ett viktigt inslag i mitt arbete. Små barn kan lära sig förstå humor. Det är inte något man föds med, men det kan utvecklas när man får vara med om roliga saker, eller när man ser andra ha roligt. Humorn kan också ersätta moralpredikningar. Alla har nytta av humor.

Glade Kesser blev lärare genom en ren tillfällighet. Han är egentligen utbildad smed. Kesser var med i FNL-rörelsen, som också ledde till at han blev vapenvägrare. Han hade att välja på samhällstjänst, eller hamna bakom lås och bom. Kesser valde att avtjäna sitt ”straff” i en barnstuga. Han blev sedan kvar inom barnomsorgen.

Kesser är känd i Danmark för sitt arbete med barn.

En gång föreslog jag att i tidningen att ansvariga för barnomsorgen i Askersund skulle kalla på Kesser till en studiedag. Både för att berätta om sitt arbete med barn och kanske också att bjuda på lite tradjazz. Men det var ingen som nappade….

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.

Ännu ett PS! På hemsidan under knappen bilder finns det en del nygamla bilder som handlar om våren. Adress: http://ovedanielsson.se/index.html