Lerbäckssonen Bo Gäfvert, har sammanställt materialet till skivalbum med gamla dragspelsmästare. Det handlar om unika inspelningar gjorda från 1906 fram till 1951. Bo är själv en duktigt dragspelare med ett otal skivinspelningar.

Dragspelskungarna var dåtidens rockstjärnor. Flickorna flockades om dessa omhuldade män.

Calle Jularbo i Radiotjänsts studio vid Brunkebergs torg 1925. Calle körde en vit Cadillac på sina turnéer. Och bilen skulle stå intill scenen väl synlig för publiken.

De svenska dragspelsmästarna är en viktigt del av vår musikhistoria. I dagarna hedras mästarna med en nyutkommen skivalbum med namnet ”Svenska Dragspelsmästare”. I albumet finns inspelningar från 1906 fram till 1951. Utan ”dragspelsprofessor” Bo Gäfverts stora kunnande hade det inte blivit någon skivutgåva. Han har tidigare skrivit böcker om de gamla dragspelsmästarna. Bo är själv en förnämlig dragspelare , med ett otal skivinspelningar och radioprogram. Det var av Gruppen för svensk dragspelshistoria vid Svenskt visarkiv som gav uppdraget till Bo att välja material till den nyutkomna dragspelsantologin.

Bo Gäfvert är en mycket välkänd person inte minst Sydnärke. Bo föddes i Gålsjö nära Lerbäck. Pappa var skomakare. Sitt musikaliska påbrå fick han från sin mamma som spelade både fiol och orgel i missionshuset. Smaken för dragspel fick han efter ha lyssnat på sin farbrors grammofonskivor. Som de flesta andra grabbar i bygden på den tiden börjad han jobba på spikfabriken i Kårberg. Men vid sidan av jobbet blev det spelningar på danser och vid andra sammankomster.

På 50-talet reste Bo till Stockholm för att börja jobba i en pianofabrik. Samtidigt utbildade han sig till pianostämmare på Musikhögskolan. Så småningom tog han över pianofirman ihop med en kollega. I början på år 2000 överlät han firman till en yngre kollega. Sommarmånaderna tillbringar dragspelare Gäfvert i föräldrahemmet i Gålsjö. Och då övar han timvis varje dag. Han förstärker under sommaren Lerbäcks hembygdsförenings husband.

Till det nya skivalbumet har Bo skrivit en fyllig presentation av inspelningarna, allt från det allra första inspelade dragspelssolot från 1906 till ett 40-tal unika inspelningar med våra största dragspelsmästare. Albumet har finansierats med stöd från Statens Kulturråd och Sveriges Dragspelares Riksförbund. Det svenska dragspelarna hade ett internationellt gott anseende. Det visar bland annat Pietro Frosini som skickade kompositioner till Ragge Sundquist innan de ens kom ut på noter. Och dragspelskungarna var dåtidens rockstjärnor. Flickorna flockads kring dessa omhuldade män. Calle Jularbo körde en vit Cadillac när han reste på turné. Enligt hans gagekontrakt skulle bilen ges plats intill scenen väl synlig för publiken. Samtidigt hade dragspelet ett dåligt ryckte i mera seriösa musikkretsar. De tongivande inom jazzen ville inte acceptera jazz på dragspel.

-I den här samlingen har vi försökt välja ut inspelningar med ett antal representativa artister från olika tidsepoker. En stor del av inspelningarna har inte återgivits tidigare och några fall rör det sig om opublicerat material av stort värde. Det är ett kulturhistoriskt värdefullt material som speglar en tid man brukar kalla ”Dragspelets Guldålder”. Förhoppningen är att albumet kommer att tas emot med stor glädje, inte bara då av dragspelsvänner utan hos alla musikintresserade, säger Bo Gäfvert, som laddar för en ny sommarvistelse i sitt gamla föräldrahem i Gålsjö och en ny säsong med Husbandet.

Ove Danielsson

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt