Herbert Fallgren var vaktmästare vid bion i Askersund under många år. Han bodde också i huset.

Bilden är från invigningen av hantverkarnas hus 1907. Den byggdes för teaterverksamhet. Det var före filmens tid.

För 103 år sedan , närmare bestämt den 13 oktober 1907, invigde Askersunds fabriks-och hantverksförening biograflokalen på Sundstedtska tomten vid Lilla Bergsgatan. Sedan i slutet av 80-talet drivs lokalen av Askersunds Folktes husförening. Det finns väl ingen Askersundare som inte har varit med om någon trevlig aktivitet i biograflokalen. Under många år var lokalen Askersunds stora nöjesetablissemang, med allt vad det innebär från teater, revy, film, bandyavslutningar, föreläsningar, musik för at nu nämna något. Och fortfarande är biograflokalen den stora samlingspunkten i stan om det ska hända något.

Nu har till och med kommunens politiker sökt sig dit. En gång i månaden sammanträder fullmäktige där. Problemet för Folkets husföreningen är att klara den stora gamla klassiska byggnaden ekonomiskt. Värmekostnaderna gräver djupa hål i kassan. Det behöves en modern uppvärmning, men det bör väl inte vara några stora problem med den investeringen nu när politikerna finns på plats. Det är väl bara att fatta beslut om att bidra med pengar någon kväll när det de ändå finns i huset. Men jag vet att riktigt så går det inte till när det handlar om politiska beslut….

Uppförande av biograflokalen-som fån början var tänkt som en teaterlokal som skulle rymma 400 personer-var en mycket djärv satsning i början på 1900-talet. Filmen hade ännu inte slagit igenom. Antalet platser fick senare reduceras till ventilationen inte räckte till. Fabriks-och hantverksföreningen köpte tomten för 7 000 kronor år 1906. Byggmästare Strandell Örebro, byggde huset för en kostnad av 15 320 kronor. Föreningen höll själva med virket.

Många kända artister och teatergrupper har gästat ”hantverkarn” genom åren. Som populära ”Vårat gäng” på 40-talet.

Dåvarande kyrkoherden Södersteén , höll invigningstalet somvar något i hästväg vad beträffar längden. Det handlade om 23 tätskrivna foliosidor! Säsongen 1913-14, gavs de första biografföreställningarna. Det var ” Vestgöta Bio” från Skövde som hyrde lokalen. Nu tog också diskussionerna om att köpa en egen filmapparat. Första världskriget satt dock djupa spår i föreningens ekonomi och verksamhet. Istället för att köpa en filmapparat höjdes röster om att fastigheten skulle säljas.

Men efter kriget tog nöjeslivet ny fart i Askersund. Redan 1919 inköptes en projektor. Biorörelsen drevs i föreningens regi under namnet A.H.F Bio. Maskinisten hade ett arvode på på fem kronor per föreställning. Men då ska man komma ihåg att biljettpriserna låg på drygt en krona. Biografrörelsen gick bra vid den här tiden. År 1924 gjordes en om-och tillbyggnad för 14 000 kronor tack vare ett bra överskott.

År 1931 gjorde ljudfilmen sitt intåg i Askersund. Men satsningen gjordes med viss tvekan. Det fanns stor osäkerhet om föreningen kunde få ljudfilmer i den utsträckningen man önskade. År 1970 tog biografföreståndare Magnus Bromander över verksamheten på arrende. Han hade varit maskinist sedan 1958. Den gamla AHF Bio blev då Vätter-Bio. Under 16 år drev sedan Bromander med hjälp av hustru Britt verksamheten.

Hantverksföreningens styrelse ute på båtutflykt i början på 60-talet. Längst fram föreningens mångårige ordförande Emil Svensson.

Askersunds fabriks-och hantverksförening grundades 1847 när skråväsendet efterträddes av ett fritt näringsliv. Föreningens medlemmar har under åren drivit lärlingsutbildning, utfärdat gesäll-och mästarbrev.

Magnus Bromander var maskinst vid bion i Askersund under många år. Senare tog han också över biografrörelsen

Roger Ivarsson tittar ut genom luckan i maskinrummet. Han har varit maskinist åt Folkets hus i många år.

Många idrottsavslutningar har hållits i ”hantverkarn”. Bilden är från 1960 då Orvar Bergmark var på besök.

Arrangörerna för tradjazzfestivalen brukar förlägga en del konserter till Folkets hus. Musikanterna brukar tala lyriskt om akustiken. Alla stor evenemang som drar lite större publik brukar förläggas till FH. Det finns ingen annan lokla-med undantag för kyrkorna och Sjöängsskolans aula-som kan ta en större publik, så det gäller nog för beslutsfattarna att slå vakt om hantverkarnas gamla fastighet.

I början på 90-talet lades taket om på biohuset. Det var nödvändigt

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara trevligt.