Norry i lägenheten. Under ett antal år var han stadsfullmäktiges ordförande.

Från fönstret i Norrys lägenhet med torget som utsikt.

A R Norry på Sundsbrogatan. En 50-talsbild.

August Rudolf Norry instiftade en fond när han slutade sina politiska uppdrag i Askersund 1947. Summan var på 5 000 kronor. Enligt Norrys önskan skulle inte pengarna få röras förrän summa var uppe i 10 000 kronor. Räntan skulle sedan användas till förskönande av staden. A R Norry var en känd profil i Askersund. En rad år satt han ordförande i dåvarande stadsfullmäktige.

Under ett antal år delades det också ut ett pris och en sköld att skruva upp på huset. Det var kulturnämnden i Askersund som beslutade om vilka fastighetsägare som skulle få priset. Det var mycket hedrande att få priset. Norrys pris var mycket fint. Något som folk talde om. Går man runt på stan finns det sköldar på en del hus. Två husägare vid Lilla Bergsgatan har fått priset. Där sitter sköldarna prydligt på väggarna. Men nu är det några år sedan något pris delades ut.

A R Norry trodde förmodligen att ränteläget från 1947 alltid skulle bestå. Att donationssumman bara skulle växa och växa. Men så blev det inte. Avkastningen blev så låg mot slutet att det inte fanns någon mening att dela ut priset. Det rörde sig bara om kaffepengar i avkastning. A R Norry ägde ett hyreshus i centrala Askersund ( där Nordbanken finns i dag). När A R avled 1969 i en ålder av 92 år tog sonen Åke över förvaltningen och bostaden. Han var dock inte helt nöjd med kulturnämnden sätt att se på vad som ”förskönande staden”.

”Jag tror absolut inte att det var pappas mening att de som målar om hus skulle få pengarna. Så har det ju varit. Vad han menade med en försköning var att man skulle köpa in konstverk av något slag som alla kund ha glädje av”, förklarade Åke en gång när jag besökte honom.

Åke själv var en lite annorlunda person med egna idéer. Men han värnade om Askersund och hade åsikter om det som hände i Askersund och om det som inte hände. Minns att han inte tyckte om mopedåkande ungdomar som bullrade och störde. Åke tyckte att polisen inte ingrepp nog ofta mot störande mopedister. Därför gjorde han anmälningar för att få saken utredd. Han var inte ute så mycket ute efter ungdomarna, utan mera polisens arbetssätt. Ett bevis på det var att han kunde bidra med pengar till de som fick böter.

Det finns ett antal fonder i Askersund att söka pengar ur. Det kanske är värt en närmare kontroll. Problemet har varit att de inte matchar mot dagens samhälle. Därför har också kommunen slagit samman en del fonder, som på det viset har blivit enklare att söka pengar ur. Kravet på att man ska vara utfattig för att kunna söka pengar är borta. Så var statuterna i många av de gamla fonderna. Nu räcker med att ”bara” var lite fattig …..

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.