Stadsfullmäktige i rådsalen på 40-talet.

Filip Nylund i Kvarnrödjan var sossarnas starke man i Askersund under många år. Han satt i stadsfullmäktige i många år, med rådsalen som arbetsplats.

Rådhuspersonal på 50-talet. Borgmästare Bernhagen i miten vid bordet ledde arbetet.

Askersunds kommuns i särklass vackraste möteslokal är rådsalen i rådhuset. Det måste vara ett nöje för beslutsfattarna att ta plats i de vackra ekmöblerna i renässansstil. Vad jag förstår måste det bli bra och riktiga beslut i den miljön. Tyvärr tror jag inte att man använder den möteslokalen så ofta, därmed ingen ont sagt om politikerna. Stolarna är klädda med hållbar antikbehandlad hud. Bara det…

Armaturen består av tre ljuskronor i barock. På en vägg hänger ett porträtt av drottning Kristina. Hennes jätteögon blickar ut över beslutsfattarna nu precis som förr. På en annan väg finns oljemålningar av majoren och konstnären Hjalmar Trafvenfelt. Och då handlar det om Askersundsmotiv.

Åren 1935 till 1937 gjorde en genomgripande upprustning av rådhuset för en kostnad av 80 000 kronor. Nya ekmöbler köptes också in för 16 000 kronor. Det här var före IKEA:s tid. Stadsfullmäktige hade sina sammanträden i rådsalen fram till kommunsammanslagningen i början på 70-talet. På den tiden var det bara ett 20-tal personer som deltog i sammanträdena, så det var inga problem att få plats. Efter kommunsammanslagningen blev det 45 ledamöter, något som var omöjligt att inrymma i lokalen. Kanske man skulle ha anpassat antalet till politiker till utrymmet i rådsalen istället för att leta nya lokaler… Förhoppningsvis har besluten blivit bättre och klokare med flera beslutsfattare.

Under en lång period användes Sjöängsskolans matsal som möteslokal men till slut det blev för bökigt med att flytta stolar, grönsaksdiskar och mjölkbehållare. Vaktmästarna hade fullt upp med annat. Ett försök gjordes med möten i Närlundahallens matsal. Men det sprack bara efter några sammanträden. Inne i hallen pågick samtidigt idrottsträning av olika slag. Politikerna blev störda av det ibland small till i vägg från fotbollar och andra redskap, när de var inne i allvarliga utläggningar framtidens Askersund. Nu blev det istället Folkets hus och det verkar fungera utmärkt trots att FH har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det gamla huset har mycket höga uppvärmningskostnader. Men det är väl något som politikerna får ta ansvar för nu när de använder huset. Var skulle de vara annars med sina möte. Alternativet är att minska antalet ledamöter drastiskt och gå tillbaka till det gamla.

I rådsalen finns många oljemålningar med Askersundsmotiv av konstnären och majoren Hjalmar Trafvenfelt. Han donerade tavlor till kommunen.

I trappan upp till rådsalen finns en byst på majoren Trafvenfelt. Min keps passade på honom.

Trafvenfeltsmålning med bryggeriet i bakgrunden

I direkt anslutning till rådssalen finns ett sammanträdsrum som kallas magistraten. Det går att öppna en dörr mellan de båda möteslokalerna. I magistraten finns ett runt bord , som gjort för rundabordskonferenser. Det är en stor rund öppning mitt i bordet, precis som det ska var.

Vad jag förstår används just det rummet flitigt av beslutsfattarna.

Under många år drev förre ekonomichefen Alf Cederlind kravet på att rådhuset skulle hållas öppet från rådhustrappan om någon ville komma in och titta på hur det ser ut. Det skulle vara turistvänligt. Men så blev det inte. Folk får vara så goda att gå genom ingången mot gågatan där kommunens telefonväxel finns.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.