Ruben Karlsson i Falla visste mycket om galgtallen i Åsbro. Här tillsammans med brorsan Levi , ”Den blyge”.

Galgtallen i Åsbro ligger bara ett stenkast från bensinmacken. Den är också fridlyst.

Galgtallen är imponerande.

Det har hänt otäcka saker i Åsbro förr i tiden. I området bakom bensinmacken hängde man folk. Området bara ett stenkast från stora vägen användes nämligen förr som avrättningsplats. Den stora kluvna tallen-galgtallen-strax intill bensinstationen är skyddad enligt lag som naturminnesmärke. På trädstammen finns en platta ditskruvad, med rikssymbolerna tre kronor på. Enligt gamla sägner så användes den märkligt växta tallen att hänga brottslingar i.

En som visste mycket om galgtallen och hela området vid Åsbromacken var Ruben Karlsson i Falla. Varken han eller hans mera berömd bror Levi Karlsson ”Den blyge” finns inte i livet längre. Men jag har hört Ruben berätta om mackområdet många gånger när jag arbetade som journalist. Ruben och jag var mycket goda vänner.

Ruben trodde inte att just den naturskyddade tallen användes för avrättningar. Men helt klart enligt Ruben var att området användes som avrättningsplats. Enligt vad han hade fått fram växte den hemska tallen 50 meter längre söder ut i området. Men vad gör det så här många år efter den sista avrättningen. Tall som tall.

Det är inte riktigt klarlagt vilken som var den sista som avrättades i Åsbro. Med säkerhet vet man dock att Petter Svensson från södra Lerbäck avrättades för mord runt år 1810.

”Möjligen var det en senare avrättning och det var i så fall ”rackar-Gustav” som togs av daga” , upplyste Ruben , mej om vid några tillfällen.

Petter Svensson blev avrättad för att han hade mördat spetsförsäljerskan Anna Katarina Lindahl. Hon var hemmahörande i Vadstena , men åkte land och rike runt för att sälja sina spetsar. Anna Katarina övernattade hos Petter och hans mor. När de fick se att hon hade gott om pengar, beslutade de sig för att mörda henne. På morgonen smög sig Petter efter försäljerskan med en yxa och högg ihjäl henne.

”Det tog mycket lång tid innan mordet blev uppklarat. Petter avslöjades när han varje kväll började festa på Lerbäcks krog och plötsligt hade gott om pengar”, berättade Ruben.

Lerbäcks hembygdsförening har en gammal bödelstaxa från år 1736 i sina ägor. Där kan man läsa att bödeln tog fem daler för en halshugning och åtta för upphängning i galge. ”Öronens avskärande” kostade bara två daler, medan ”tungans avskärande” sprang upp till hela fem daler. Förutom att ta död på brottslingar så skulle också se att ”prygla dårarna i dårhuset” när det passade. Men för det jobbet fanns ingen uppgjord taxa.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte var bättre för när det gällde straff och brott. Många vill ju i dag införa hårdare straff och längre fängelsevistelser bland annat i avskräckande syfte. Men undrar om det hjälper. Petter Svensson visste att han kunde bli hängd, men pengar och rikedom lockade mera. Och så är det nog än i dag…..

PS! Kommenetera gärna. Det skulle vara trevligt även om det rör sig om en galgtall..