Hemvärnsgården öster om Askersund kommer att säljas. Det har varit den stora samlingspunkten för de frivilliga ”krigarna” men nu finns det inte längre någon lokal verksamhet. Men annat var det förr. Bilden är från ett kungabesök i Askersund i början på 1950-talet . Det är hemvärnschef Eriksson som tar emot gamla kungen på torget. I mitten stadsfullmäktiges ordförande Nylund

Under 40-och 50-talen var hemvärnet i Askersund stort. En av de aktiva var Ingemar Larsson (Linus pappa).

Hemvärnets övningar krävde också pausar för mat. Här är det Kalle Pettersson i Bocksjö som njuter av dryck och mat.

Under många år ordnade hemvärnet stora midsommarfester på Stjernsund. Populära Cool Candys spelade dansmusik. Det var på Stjernsund redan innan de fick sitt stora genombrott.

Askersunds Hemvärnsgårdsstiftelse kommer att sälja hemvärnsgården Solberga Bro öster om Askersund. Anledningen till det är att Försvarsmakten sagt upp avtalet med hemvärnsgårdsstiftelsen. Hemvärnet har omorganiserats och nu saknas en lokal hemvärnsverksamhet. Solberga har varit en samlingspunkt för hemvärnet i Askersund, men nu behövs inte gården längre.

Hemvärnsstiftelsen önskemål har varit att barn-och utbildningsnämnden tar över förvaltningen av stiftelsen för att bilda en studiefond. Något som också fullmäktige godkänt. Eftersom det rör sig om en stiftelse har Kammarkollegiet också fått säga sitt. Det är noga med stiftelser. Hemvärnsgårdsstiftelsen bildades 1955, med pengar från de stora midsommarfesterna på Stjernsund. Stiftelsen har i dag tillgångar motsvarande cirka 18 000 kronor. Till det kommer pengarna från försäljningen av hemvärnsgården Solberga. Gården är värderad till 725 000 kronor.

För ett antal år sedan hade hemvärnet i Askersund många aktiva frivilliga ”krigare”. På 40-talet och en bit in på 50-talet var hemvärnet stort i Askersund. Det hade varit krig och många ville ställa upp för hembygden om det skulle hända något. Men tiderna förändrades. Försvaret blev inte så viktigt längre. Och precis som i föreningslivet i övrigt minskade medlemsantalet kraftigt. Det var och är svårt att rekrytera ungdomar. Men det finns ett antal hemvärnsmän i Askersund som kämpat på genom åren. Ordföranden i Hemvärnsgårdsstiftelsen, Sven-Arne Johansson, är en av trotjänarna som inte gett upp.

De flesta lite äldre i Askersund förknippar hemvärnet inte så mycket med försvar, utan mest kanske för de stora midsommarfesterna på Stjernsund. Det var folkvandring dit och på slottstrappan uppträde många av de inbjudna artisterna. Och för dansmusiken stod Cool Candys populära orkester från Lidköping i Västergötland. Gruppen hade bildats 1950 av trumslagaren Einar Svensson. Hemvärnet hade ett längre kontrakt med orkestern. När de började var de inte särskilt kända men fick senare sitt genombrott, med bland annat ”Muckartwist” och ”Jämtgubben”. Men då hade hemvärnet redan ett kontrakt. Som tur var. Publiken kom både med buss och båt till midsommarfesten. På eftermiddagen fanns det arrangemang för barnen. På kvällen var det dags för de vuxna att ta över slottsparken med allt vad det innebar….

PS! Kommentera gärna. Det kanske finns någon som har något mera att tillägga om Hemvärnets verksamhet i Askersund.