”Skräckskutan” var ett udda inslag i Askersunds stadsbild under 50-talet. Ibland flöt den och ibland låg den på botten.

Ronny var en vacker båt från början. Den hade använts som fiskebåt. Men i Askersund började förfallet.

Tidningarna skrev mycket om ” skräckskutan”. Inte minst för at det inte gick att hitta någon ägare till båten som kunde betala hamnavgiften.

”Han med örat” var ett populärt inslag i gamla Askersunds-Tidning. Skräckskutan gisslades hårt.

En gammal fiskeskuta blev ett udda inslag i Askersunds stadsbild under 1950-talet. Visst har det funnits farkoster i Askersunds hamn, men sällan har någon skuta blivit så omtalad och beskådad som Ronny. Men så gick också farkosten med alla rätta också under namnet ”skräckskutan”. Många besökte hamnen bara för att se om skutan flöt eller låg på botten. Bara det var spännande. Man visste aldrig hur det låg till.

”Skräckskutan” var en gåta för kommunen och ansvariga för hamnen. Båten kom till Askersunds hamn 1953, och låg förtöjd där snäckbåten ligger i dag. Just den hamnplatsen har inte båtägare haft särsklit mycket tur med. Även snäckbåten Oden sjönk för en del år sedan, men är nu i fin form igen. Trots att hamnavgiften där ”skräckskutan ” låg var mycket human, uteblev betalningarna, till hamnfogde Sigge Karlssons förtret. Enligt uppgift som Sigge fick in bodde ägaren i Vretstorp en tid, men flyttade sedan till från orten utan att ge sig till känna.

I Askersund hamn jobbade mycket folk med att lossa och lasta vedskutorna. Hamnfogde var Sigge Karlsson( i mitten). Han hade stora problem med ”skräckskutan”. Övriga på bilden är R. Fredriksson och Julle Andersson.

Tanken var förmodligen att göra en trevlig husbåt av Ronny, men så långt kom aldrig ägaren. Riggen och masten var helt uppruttna. Under däck var tillståndet inte bättre.

Dörrarna till kojerna var olåsta. Enligt uppgift användes de flitigt av unga par som inte hade något eget krypin att vänslas i. ”Skräckskutan” hade troligen varit en fiskebåt i sin ungdom. Några i Askersund tog senare över båten och försökte rusta upp den. Det blev några turer vad jag minns. Men förfallet hade gått för långt.

Säker vet många som läser det här mycket mera om ”skräckskutan” och dess öde än vad jag gör. Minns bara som grabb att vi kollade dagsläget på skutan. Låg den på botten var det extra spännande. Men den som vet mera om ”skräckskutan” får gärna kommentera.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt