Den här målningen av drottning Kristina skänkte rådmannen C.G Kjerrström till staden 1853. Tavlan hänger i rådsalen. Men så var det också hon som underteckande Askersunds stadsprivilegier. Beslutet om at Askersund skulle bli stad togs 1643, men då var inte drottningen myndig. År 1647 skrev hon dock under kopia alldeles själv.

Tavlan är målad av Justus van Egmont på 1650-talet. Den hänger i drottning Kristinas sista bostad , Palazzo Corsini i Rom. En gång fans den på någon vägg vid Stjernsunds gods.

Stiftelsen för drotning Kristinas minne har sett till att tavlan kom till Rom.

Sedan år 1835 har en oljemålning av drottning Kristina prytt en vägg i rådsalen på Askersunds rådhus. Det är en ung skönlockig kvinna med jätteögon och välvda ögonbryn. Men oljemålningen är falsk. Drottningen har förskönats och det skedde faktiskt genom ett misstag. Tavlan är övermålad. På originalet satt drottningens vänstra ögat för högt, näsan var utan näsborrar, samtidigt som drottningen var harmynt.

Porträttet skänktes till staden 1835 av rådman C.G Kjerrström. Tyvärr blev porträttet övermålat år 1869 av en telegrafkommissarie Appelholm. Tavlan med drottningen sändes senare till en konservator på Nationalmuseum. Konservatorn meddelade att Kristinaporträttet varit ett originalporträtt men blivit felaktigt restaurerat.

Under porträttet fanns nämligen ett äldre, av allt att döma 1600-tals porträtt av en gammal , ful och hålögd Kristina, mycket skadad i färgen och av låg kvalitet. Appelholm trodde att han gjort en välgärning när han förändrade den fula drottningen till en ung skönhet. Men det var helt fel tänkt, istället hade han gjort ett konstmord på drottningens bild.

Det finns ett visst intresse för drottning Kristina fortfarande både utomlands och på andra orter i Sverige trots att hon hade ett skamfilat rykte. Hon blev betraktad som en lättning, festprisse och slöserska som snodde statens egendom när hon gav sig iväg till Rom 1654. Men de finns de som är av en helt annan åsikt. Lise-Lotte Lybeck-Erixon, egen företagare i Malmö, bildade för ett antal år sedan en stiftelse till drottning Kristinas minne. Under mina år som journalist var jag i kontakt med henne några gånger. Hon berättade då att stiftelsen bland annat samlat pengar till ett konstverk med drottningens porträtt, som hänger i hennes sista bostad, Palazzo Corsini i Rom. Drottningen avled där 1689.

Tavlan, som nu hänger i Rom, ropades in vid en auktion på Bukowskis i Stockholm. Tavlan är målad av Justus van Egmont på 1650-talet och hängde en gång i tiden på Stjernsunds gods strax söder om Askersund. Lise-Lotte Lybeck –Erixon började intressera sig för drottning Kristina redan som 10-åring, då hennes mor gav hene Py Sörmans bok, ”Wi, Kristina, med Guds nåde”, i julklapp.

Askersund har en del att tacka drottning Kristina för. Den 13 juni 1643 beviljades Askersunds stadsprivilegier av av drottningens förmyndarregering. År 1647 konfirmerade drottningen privilegierna. En kopia gjordes av brevet, som sedan drottningen skrev under ensam.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt