Under vinterhalvåret när de är bra skridskois i Bastedalsviken brukar det komma folk i massor. Tyvärr händer det inte så ofta att isen blir så bra som på bilden.

Bastedalen hade en gång i tiden ett mycket bra bandylag. Matcherna spelades ofta på lergropen. Den här bilden är från 1936 efter en seger över Motala. Stående fr.v: Leo Andersson, Hugo Andersson, Börje Jonsson, Rune Karsberg, Anse Jonsson, Valter Johansson, Nisse Persson, Torsten Jonsson, Hadar Jonsson, Sven Jansson och Valle Eriksson. Knästående: Bertil Andersson, Evert Sjöö och Göte Petersson.

Några gånger om året ordnade idrottsföreningen i Bastedalen fester. De var mycket välbesökta. Festplatsen är i dag helt igenväxt.

Bilden är från tegelbruket i Bastedalen när teglet därifrån gick ut över hela Sverige. Längst fram syns Post-Bertil Andersson.

Under många fungerade Villa Vettra i Bastedalen som barnkoloni för barn från Enskede kommun

1933 drabbades Bastedalen av en storbrand. Herrgården bran ned till grunden. Klippen är från Askersunds-Tidning

För i tiden kretsade det mesta i Bastedalen, kring tegelbruket, sjöfarten, fisket och det stolta bandylaget. Barnkolonin Villa Vettra får heller inte glömmas. På 60-talet lades bruket ned. Efterfrågan på ”riktigt” tegel hade minskat kraftigt. Hargeteglet ersattes på många håll av den då moderna mexistenen. Det var ett hårt slag får Bastedalen.

Tegelbruksarbetarna fick jobb på Hammars glasbruk. Tyvärr blev många arbetslösa på nytt när PLM stängde glasbruket i början på 90-talet. Bastedalen har förvandlats helt. Dagens sjöfart handlar mest om fritidsbåtar. Spåren efter bygdens hjärta, tegelbruket, är nästan helt borta. Personligen tycker jag det var synd att man inte sparade lite av den gamla tegelbruksbyggnaden. Om inte annat för att påminna dagens generation om vad de som bodde i Bastedalen levde och försörjde sig av. I stort sett jobbade alla som bodde på orten vid tegelbruket. Industriminnesmärken av det här slaget kan aldrig vara fel att visa upp.

I dag kretsar det mesta i Bastedalen kring Pia Stenströmmers Kinapark med dess konferenshotell, och det planerade bostadsbyggandet på tegelbrukstomten vid sjön. Under mycket lång tid har det funnits planer på att bygga på tegelbruksområdet, men överklaganden, konkurser och problem med vatten-och avlopp har satt käppar i hjulet för de som ägt området genom åren. Men nu är man framme med visning av tomter. Tidigare fanns det planer på ett stort antal fritidshus. Nu har antalet tomter dragits ned och det är förstås meningen att folk ska bli fast boende i Bastedalen.

När det gäller Villa Vettra så användes byggnaden fram till 1944 som husmodersskola. Sedan sålde Elvira Giöbel fastigheten med tillhörande trädgård och skogsområde till Enskeds skollovskoloni. Under första året hade 100 pojkar från Enskede sina sommarlov förlagda till Villa Vettra. Det mesta handlade om glam och lek. De större pojkarna fick dock hjälpa till med skördearbete och övriga sysslor på gårdarna i närheten. Simning var också ett självklarhet i pojkarnas dagsprogram. Enskede församling hade 560 barn ute på sommarkolonier 1944, varav Villa Vettra var den största. Koloniverksamheten pågick sedan under många år. 1956 blev det ett stort uppsving på verksamheten då ett stort antal ungdomar från Ungern kom till Villa Vettra. Sovjet hade invaderat Ungern och många var på flykt. I Sverige var vi på den tiden stolta över att kunna ta emot människor i nöd. Hoppas den känslan finns kvar….

Fortfarande används huset för sommarläger, även om Enskede är borta ur bilden för länge sedan.

I oktober 1933 drabbades Bastedalen av en storbrand då herrgården brann ned. Allt brann ned till grunden på några timmar. Bud sändes till Hammars glasbruk som hade en motorspruta. Men det var till ingen nytta. Vattnet tröt på grund av elden brände av den elektriska ledningen. Hammars frivilliga brandkår kommer senare till platsen. De placerade sprutan nere vid hamnen och då kunde äntligen släckningen börja av husresterna.Det som kunde räddas fanns på nedre botten i huset. Ägarna, makarna Giöbel, fick bara några få plagg med sig ut den kyliga oktobermorgonen. Byggnaden var försäkrad för 45 000 kronor. Orsaken till branden var förmodligen en spricka i köksmuren.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.