Gamla IP i Askersund (intill nuvarande Konsum) invigdes 1925 med stortävlingar i friidrott. 1963 lämnade IFK över idrottsplatsen till kommunen utan en krona i ersättning. Löftet var då en ny idrottsplats med stora utvecklingsmöjligheter för kommunens idrott och en plats för allmänheten. Frågan är nu hur det blir med löftet om ´förslaget till ny detaljplan för Lundby klubbas igenom.

Ansvariga för ett antal idrottsföreningar i Askersunds kommunen är oroliga över vad som kommer att hända om politikerna trumfar igenom det nya detaljplaneförslaget för Lundbyområdet i Askersund. Idrottsrörelsen anser det vara omöjligt att utveckla sina verksamheter om förslaget klubbas igenom. I en skrivelse till byggnadsnämnden varnar föreningarna också vad som kan hända om inga justeringar görs av detaljplaneförslaget.

En arbetsgrupp inom ett antal av kommunföreningarna jobbar bland annat hårt med ett tälthallsprojekt (bollhall). Gruppen har haft träffar med några av kommunens styrande politiker, som då varit mycket positiva till arbetet. Politikerna har till och med vid något tillfälle förklarat att det skulle vara möjligt med en kommunal insats på 1-1,5 miljoner kronor. Idrottsfolket undrar nu över var en sådan hall skulle få plats med det nya detaljplaneförslaget. Och hur politikerna som varit med på träffarna har tänkt. Idrottsplatsområdet naggades i kanten redan 1985 i samband med bebyggelsen nedanför Stadsparken.

Föreningslivet i kommunen tycker det är viktigt att blicka några år framåt när det gäller Solbergaområdet. Enligt idrottsfolket kommer det att finnas behov i framtiden för en konstgräsplan, konstfrusen isbana, inomhushall för den växande innebandysporten, ett bolltält och en ishockeyrink.

”Ofta blir det kortsiktigt tänkande . Vi inom idrottsföreningarna vill arbeta med visioner och realistiska planer för framtiden, parallellt med den verksamhet vi har i dag. Och då i samarbete med övriga kommuninnevånare och politiker. Det blir bäst så. Och vi förstår naturligtvis att det inte finns pengar till allt på en gång” skriver föreningarna till kommunen.

Som exempel på kommande problem pekar föreningarna på att några tomter placerats alldeles intill staketet vid huvudplanen på Solberga IP. Det kommer att ställa till problem både för de boende på tomterna och för alla som använder planen. Högtalaranläggningen som använts flitigt vid olika arrangemang under sommarhalvåret kommer att störa de boende, oavsett om den inte når upp till gällande ljudnivåer eller inte, anser föreningarna i sin skrivelse. Och det ligger säkert mycket i det, även om kommunen kostar på en del pengar för bullermätning som nu är aktuellt. I dag störs många på sina uteplatser och gräsmattor på helgerna då folk dundrar runt med gräsklippare. Det lär inte bli mindre störning med en högtalare som dånar ut musik. Föreningarna vill som en direkt uppmaning till planförfattarna, att tomterna intill staketet flyttas bort från huvudplanen.

Bristen på parkeringsplaster är också stor i dag. I dag parkeras bilar på alla lediga ställen som finns att tillgå. Gräsytorna runt plan brukar vara fyllda av bilar. Och vad ska man göra när det saknas parkeringsplaster? I planförslaget står det att ” parkering för idrottsplatsen behov får anordnas”. I planförslaget står det också ” bullerskydd i form av vallar eller plank får vid behov anordnas”. Men det blir nog inte det lättaste att bygga bort ljudet från högtaleriet. Vid den stora hundutställningen brukar högtalarna höras upp till Närlundaområdet. Det är någon kilometer bort….

Slutligen i skrivelsen till kommunen påminner idrottsfolket om löften när IFK Askersund på 60-talet lämnade ifrån sig gamla IP (vid Konsum) till kommunen utan en krona i ersättning. Ett markområde som var och är värt mycket stora pengar. Löftet från kommunen den gången var en ny idrottsplats med stora utvecklingsmöjligheter under mycket lång tid. Det skulle vara till nytta för kommunens hela idrottsliv och naturligtvis också för allmänheten. Solberga IP stod färdig i början på 80-talet.

Alla håller förstås med om att givna löften ska hållas. Även om de är några år. Problemet med nya detaljplaner, nya tjänstemän med nya idéer och politiker som inte har någon kommunal historia att falla tillbaka på är stort. Och då inte bara i Askersund. Men man kan ju alltid fråga folk som det berör och som vet vad som sagts, för att sedan väga ihop synpunkterna. Och det innan planförfattaren sätter sig ner och ritar på olika detaljplaneförslag. Är säker på att det skulle bli bäst så.

Idrottsfolket är noga med att påpeka att de är positiva till bostadsbyggande och inflyttning i sin skrivelse. De tycker också att Solberga IP är en fin anläggning, som kommunen måste vara rädd om.

”Det är viktigt med en bra idrottsplats som har utvecklingsmöjligheter. Inte minst för att locka nya innevånare till kommunen. I förslaget till detaljplan ser vi det inte så” konstaterar föreningarna slutligen i sin skrivelse.

Synpunkter på den detaljplanen för Lundby 1:10 m.fl ska vara lämnade senast tisdag 8 september.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.