Borgmästarhuset i Askersund i dag. Ett trevligt hus med butik, café och möjlighet till övernattning och frukost

Bilden är från i början av 1900-talet . Borgmästarhuset syns till vänster. Det är ganska likt dagens gatumiljö i området.

Askersund. Förr i tiden bodde det en ”knös” i det stora fina huset i korsningen Stöökagatan-Stora Bergsgatan. Det är inte så illa som det låter. Anders Wilhelm Knös, var borgmästare i Askersund åren 1834-1870 och bodde just i det stora tvåvångshuset. Därav också namnet ”Borgmästarhuset”.

”Borgmästarhuset” har förändrats många gånger sedan den brandförsäkrades första gången 1844. Nu verkar dock huset har hittat sin rätta själ. Katarina Olsén har skapat ett trevligt café med uteservering och på övervåningen finns rum för uthyrning. Ut mot Stora Bergsgatan finns också ett trevligt och välbesökt bageri. I huset har det tidigare funnits bank, begravningsbyrå, pizzeria, tobak-och tidningsaffär, för att nu nämna något.

Under en period var det flitiga ägarbyten och med det också olika idéer för huset hela tiden. Men med Katarina som ägare har det lugnat ner sig. Nu rullar det på. Huset genomgick en omfattande ombyggnad och renovering 1875-76. Skyltfönstren togs upp 1940. I Vivi Horns bok ”Du lyckliga tid” från 1943, berättar hon ingående om Askersund i slutet på 1800-talet och om ”Borgmästarhuset”. Borgmästare Knös var morfar till författarinnan.

Så här berättar hon om ”Borgmästarhuset” i Askersund:

”Det var inte bara det, att det var stort till utrymmet- huset inehöll 14 rum- utan även i andra avseenden. Framför huset sträckte sig en liten trädgård vars bortre del var avskild genom stora buskage. I uthuset fanns plats för fyra kor, åtta får samt en märr med det aristokratiska namnet ”Malla”. Trädgården framför huset- ingärdad av högt plank åt gatan- var ganska liten och bestod mest av en gräsplan, skyggad av en väldig hängask under vars grenar middagskaffet intogs”.

På ett anat ställe i Vivi Horns bok berättar hon följande:

””Charlottadagen”-borgmästare Knös fru hete Charlotta-firades med en utflykt till Borgmästareholmen tillsammans med några väner. Holmen hade fått sitt namn efter Anders Knös, som börjat röja och snygga upp där ute. Senare anlades ett litet utevärdshus, vilket blev askersundarnas enda möjlighet till ”uteliv” om sommaren. Man rodde dit i båt och på denna Charlottadag drack man där sitt kaffe och punsch. Senare avslutades dagen med en liten supé i Borgmästargården, där plättar, borgmästarens favoriträtt, utgjorde huvudbeståndsdelen. Man tog noga vara på alla tillfällen till fest. Det skänkte lite glans åt vardagslivets enformigheter.”..

Borgmästare Anders Knös favoriträtt var plättar med sylt. När det var fest i Borgmästarhuset serverades plättar. Det har hans barnbarn Vivi Horns skrivit om i en bok som handlar om 1800-talets Askersund.

Charlottadagen infaller den 12 maj och det kanske är dags att ta upp traditionen med plättar igen i ”Borgmästarhuset”. Lite glans åt vardagslivets enformigheter gäller också fortfarande för de flesta. Under en period i slutet av 80-talet när Vågdata i Skandinavien AB i Norrköping ägde kulturhuset i centrala Askersund fanns det planer på att göra om ”Borgmästarhuset” till enbart hyreslägenheter. Men så blev det inte som tur var. Det är trevligt att det finns både boende och butiker som i dag.

Det är också tur för Askersund att just Katarina Olsén blev ägare till huset. Hon är kulturintresserad och värnar om husets historia. Men så finns hon också med i styrelsen i föreningen Gamla Askersund.

PS! Kommentera gärna. Det vore trevligt.