Gamla rådstugan i Askersund från 1600-talet kom i dager vid ledningsarbeten 1986. Gävjobbet stoppades omgående för arkeologiska utgrävningar och dokumentation. Sedan fylldes hålet igen…

En del av gamla Örebro har lagts i dager på Stortorget utanför Kompassen. De styrande i Örebro har nu beslutat att inte lägga igen hålet på Stortorget. Istället ska man satsa på någon slags överbyggnad för att dagens och framtida örebroare ska kunna titta ned och se hur det såg ut en gång i tiden. De flesta anser att det är en kulturgärning, medan någon tycker att hålet ska ösas igen. En insändare i tidningen menade att några stenar och stockar från gamla tider inte är mycket att spara till eftervärlden. Förslaget från insändaren var att låta folk komma och ta ett kort och sedan fylla igen hålet.

1986 grävde en maskinist anställd av televerket upp, Askersunds hjärta, det gamla rådhuset från 1600-talet vid norra delen av torget när nya ledningar skulle läggas. Gamla stockar från rådhuset grävdes fram. Arbetet stoppades omgående och folk från länsmuseet tillkallades för arkeologiska utgrävningar och dokumentation av fyndplatsen. Massor av daglediga askersundare kantade ”rådhusgropen” på torget för att följa utgrävningarna. Men frågan var som hänt om det gamla rådhuset grävs fram i dag? Kanske det blivit samma sak som i Örebro? En grop där folk kunde ha tittat ned på gamla Askersund. Men på 80-talet i Askersund fördes inte ens någon debatten om att göra någon kulturgärning som i dagens Örebro. Nya ledningar skulle ner och hålet ösas igen. Och så var det inte mer med det.

Utgrävningarna 1986 på torget var de första som gjorts i centrala Askersund. Det var ganska lät enligt expertisen att se vad som hänt före och efter den stora branden 1776. En svart jordrand cirka 40-50 centimeter ned i marken är rester från branden som ödelade hela staden. Att det var just det gamla rådhuset som telverket grävt fram rådde ingen tvivel om. Gamla kartor visade att rådhuset låg på den plats där fynden gjordes. Stockarna från grunden var märkligt nog fortfarande friska.

Rådstugan –som huset kallades på den tiden-låg avskild ute på torget. Byggnaden var av trä i en våning och försedd med spåntak och ett litet torn. Rådstugan var en mycket liten byggnad. I tornet hängde en klocka. År 1695 offrades gamla rådhusklockan för att man skulle få fram tillräckligt med metall för att gjuta om stadskyrkans lilla klocka. Folket från länsmuseet fotograferade, mätte stockarna och ritade av byggkonstruktionen. Vid det tillfället förklarade också ansvariga för utgrävningen att det förmodligen fanns mycket mer att undersöka utanför själva gropen. ”Men det får väl Askersunds kommun stå för själva när de får gott om pengar” upplyste samma person. Det som hänt efter det är att torget byggts om, men inne på torget gjordes inte några utgrävningar vid det tillfället vad jag vet.….

PS! Kommentera gärna och missa inte de kommunala nyheterna på hemsidan.