Pressmeddelande från Askersunds
kommun

2018-01-10

Daniel Eriksson
ny scenkonstchef i Askersunds kommun

Askersunds
kommun har anställt Daniel Eriksson som ny chef för scenkonstavdelningen. Han
kommer att
tillträda sin nya tjänst i början av april och kommer närmast från jobbet som
kultur- och
fritidschef i Lekebergs kommun.

Scenkonstavdelningen i Askersunds
kommun ansvarar för att driva verksamheten inom scenkonstområdet framförallt på
Sjöängen och kommunchefen Madeleine Andersson är glad över att Daniel Eriksson nu rekryterats
som ny chef.

– Daniel har en gedigen bakgrund
inom scenkonstområdet och en bred förankring inom kultursfären i stort. Vi ser fram emot att han
ska fortsätta utveckla scenkonstavdelningen, som ju är en av kommunens nyaste verksamheter,
säger Madeleine Andersson.

Scenkonstavdelningen bildades i
samband med att Sjöängen togs i bruk 2016 och Daniel Eriksson har följt arbetet på avstånd länge.

– När planeringen av Sjöängen
inleddes arbetade jag som utvecklingsledare på Region Örebro län och jag har hela tiden tyckt att
initiativet att skapa Sjöängen känts så fantastiskt rätt och modigt. Jag tycker att man i Askersund visat väldigt
tydligt vad man vill med sin kommun. Fokus ligger på att använda kultur och scenkonst för att
utveckla Askersund och det går jag verkligen igång på, säger Daniel Eriksson.

Han är i grunden utbildad till
dramapedagog och jobbade i ett antal år på Örebro kulturskola. Därefter har han alltså arbetat inom
Region Örebro län inom kulturområdet, samt som kultur- och fritidschef i

Lekebergs kommun sedan 2015. Vid
sidan av sitt yrkesliv har han även spelat amatörteater och varit aktiv i Riksteaterföreningen i
Örebro, samt i en föräldrakooperativ förskola.

Daniel Eriksson anser att hans
uppdrag framförallt har två centrala delar.

– Dels är ett aktivt kulturliv
ett sätt att göra en kommun mer attraktiv och dels är det ett sätt att påverka folkhälsan på ett
positivt sätt. För att vi ska uppnå detta är det viktigt att arbeta med hur vi
får ett kulturliv som når ut till alla
och det ser jag som min största utmaning som ny scenkonstchef iAskersund, säger Daniel Eriksson.

Daniel Eriksson är 41 år och bor med sambo och tre
barn i Örebro.