Behovet av
bostäder för personer med psykiskt funktionshinder i Askersund är stort. Samma
är det när det gäller större lokaler för korttidsvistelse utanför hemmet.
Frågor som politikerna i Askersund måste lösa. Askersundsbostäder har fått i
uppdrag om ett nybygge på gamla ”Kraftbolagstomten”,Knappfabriken 21. Grundarbetena
för bebyggelse är igång.

Tomten ligger mellan Pingstkyrkan och Norra Bergens äldrebonde vid Klockargatan. Vet
inte vem som hittat på det gatunamnet? För mej och lite äldre askersundare har
det alltid varit Loggatan. Gatunamnet finns kvar i området men fast lite längre
norr ut. Knappfabriken som låg några hundra meter längre norr ut är riven för
ett antal år sedan har gett namn på kvarteret. Lite knepigt det också. Hade jag
något att säga till om skulle det gamla namnet på gatan återställas omgående.
Förstår inte kopplingen
till någon klockare…

På tomten
som nu ska bebyggas fanns förr en tvåvåningsbyggnad med Kraftbolaget kontor i
bottenvåningen. I huset fanns också några lägenheter. 1957 stod det huset
färdigt. Kraftbolaget hade tidigare funnits i en lokal vid Sundsgatan. När inte
Kraftbolaget behövde sitt kontor längre och huset revs har ägare till tomten
skiftat. En byggherre från Norrköping köpte tomten förr att bygga lägenheter. Han
var redan etablerad i Askersund med andra byggen. Men så kom den ekonomiska
krisen på 80-talet. Byggaren hade inte pengar att fortsätta och fick också
lämna ifrån sig de övriga fastigheterna som han hade i Askersund. Då kom
Skanska in i bilden men använde aldrig tomten.
Efter det kom Askersunds kommun in som ägare.

Nuvarande
lokaler för verksamheten är för små och förvaltningen kan inte tillgodose det
behov som finns. Och då passar den tomma ”Kraftbolagstomten” för ett nybygge
anser politikerna. Och med tanke på hur huset kommer att användas så måste
”Kraftbolagstomten” vara ett bättre namn.
Vistelsen i huset ska ge ny kraft åt de som ska bo där. Tycker jag.