Utan att göra dagens politiker och arkitekter allt
för besvikna så är inte iden med ett skolbygge i kanten vid Strandparken i
Askersund ny. Redan på 1950-talet föreslog rektor Anton Frendel ett skolbygge
där. Nu har det utvecklas till ett skol-och kulturbygge. Lite större kanske än
vad den stränge rektorn hade tänkt sig men ändå.

En gång i
tiden fanns det en planteringsnämnd i Askersund med rektor Frendel som
ordförande. Både rektorn och planteringsnämnden är borta, men han hade en ide
om Sjöängsområdet som var rena träskmarken på den tiden. En stor vacker park skulle anläggas, men så
fanns förslag också om ett större turisthotell med vandrarhem som också kunde
vara en fritidslokal för ungdomarna i anslutning till parken. Men Frendels
stora dröm var ändå att bygga en enhetsskola med utsikt över Alsen och Stjernsund. Iden med skola i direkt
anslutning till den nya parken har nu förverkligats. Men det tog nästan 70 år.

Nya Sjöängen är snart klart för invigningar. Enligt
programmet ska det bli ett antal invigningar med en stor final den 11 november.
Rektor Frendel är säkert nöjd i sin himmel över vad som hänt. Han skulle säkert
också påpekat att placeringen var hans ide. Inte någon modern arkitekt eller
dagens politiker. Hur som helst hade han blivit glad skulle jag tro.

Frendel och
hans nämnd kämpade hårt för att få bygga
en vacker park i träskområdet vid Sjöängen. Närmare i 17 år. Efter stationshuset och ut mot Hagaområdet
fanns bara ett träskliknande område. Fyllningen som fanns där kom från olika byggen
i staden då husgrundar grävdes. Men det fanns också åtskilligt annat som
bilvrak, trädstammat, kaffekittlar och allt vad det kunde vara. En soptipp
skulle man kunna säga. Under krigsåren fanns där också koloniland.

Första förslaget på en park i Sjöängsområdet kom
redan 1933. Ritningen gjordes sedan om 1941. Ett tredje förslag gjorde arkitekt
Gunnar Anders från hushållningssällskapet. Samtliga förslag förkastades.
Istället blev det anläggningsträdgårdsmästare Gösta Persson som 1945 gjorde
ritningar som i stort sett följdes. Den nya parkanläggningen kostade en del
pengar men det fanns fonderade medel. Chefen vid Trikåfabriken Karl Nilsson skänkte
också 4 000 kronor. När det stora jobbet med parken började 1950 fanns 19 000
kronor till förfogande. Planteringar och en lekpark var den första satsningen.
Frendels önskemål vara att hela området ut till Hagabergen skulle förvandlas
till park. I en
tidningsartikel 1953 fanns en intervju med Anton Frendel. Enligt rektorn var
mycket väl använda pengar. Yttre förutsättningar för en lyckad månskenspromenad
hade skapats av planteringsnämnden.

Det tog lite tid från ritningen 1945 att få igång
arbetet. Det var brist på arbetskraft och det var svårt att få tillstånd till
bygget. Planteringsnämnden hade räknat med arbetet med parken skulle bli
reservarbete vid en eventuell kris. Men så blev det inte. Just vid det här
tillfället fanns det turligt nog både arbetskraft och pengar så jobbet kom
igång snabbare än beräknat. Sex man fick jobb med parken.

Rektor Frendel, som kom till Askersund 1923, var
mycket trädgårdsintresserad. Hans målsättning var att förvandla träskområdet ut
mot Haga till Askersunds vackraste park. Med en skolbyggnad i kanten på
området. Frendel avled 1961, 72 år gammal.
Han är dock en av de drivande personerna bakom Strandparken, inte att förglömma nu
när invigningarna börjar dugga tätt.