Askersunds kommuns helägda bolag
Askersunds Kommunfastigheter AB har skrivit ett reservationsavtal med Peab
Bostad AB för byggnation av radhus med 16 lägenheter på Västra Strandparken i
Askersund. Intresset är stort och idag finns knappt 200 familjer på intresselistan
för boende i området. Byggnationen av radhus kommer att starta när cirka 60
procent av lägenheterna är tecknade. Bostäderna kommer att upplåtas som
bostadsrätter.

Den planerade byggnationen följer den
antagna detaljplanen och Peab räknar med att produktionen kan starta runt
årsskiftet. Inflyttning kan i så fall ske under 2016. Så småningom ska det också byggas
hyresrätter

”Utvecklingen i området runt Västra
Strandparken är mycket spännande. Just nu byggs Sjöängen med skola, bibliotek,
konsersal/bio och kulturskola. Under fjolåret flyttade flera företag in i de
nyrenoverade före detta verkstadslokalerna i området och nu är det alltså
mycket nära att byggnationen av bostäder startar. Allt i bästa läge med utsikt
över Vätterns norra del, Alsen”, skriver
kommunen på sin hemsida.

llustration av radhusen
gjord av Peab/Clarus Arkitekter

Skolbygget intill Strandparken. Två nya bilder på bygget visas varje vecka på kommunens hemsida. Bilderna är från två platser, men fotograferade från samma vinkel hela tiden.

Strandparken är utan tvekan askersundarnas
populäraste promenadstråk. Det är alltid mycket folk som rör sig i området. Ska
inte folk till sina båtplatser
eller Borgmästareholmen, så nöjer de sig ”bara” med promenader. Är det
inte stavgång är det promenader i värdig takt. Ibland är det joggare på gång.
Boulebanan är också välbesökt. Vackra dagar kan det också vara ett litet gäng
där som tycker om pilsner. Det finns en plats för alla i Strandparken.

Strandskoningen vid Strandparken i Askersund blev
bra. Från Hagabadet och fram till den nya bryggan vid gamla Varmbadhuset ligger
nu en vacker stenbädd som förgyller stranden. Satsningen var nödvändig för att
inte delar av parken skulle försvinna ut i Alsen. Men det tog lite tid innan
arbetet kom igång. Det är mycket formalia från olika myndigheter som skall till
när det gäller arbeten runt stränderna. Plockar kommun också bort den märkliga
grinden ut till Borgmästareholmen blir det ännu bättre.

Strandparken har sin egen historia. Fram till i
början av 50-talet var det bara sträckan från hamnen och fram till
stationshuset som räknades och sköttes
ordentligt. Parken utanför stationshuset
kallades Järnvägsparken. Det namnet försvann förmodligen med järnvägen på
50-talet. Det verkar logiskt. Nu är det Strandparken som gäller. Inte många har
hört talas om Järnvägsparken i dag. Men det finns gamla vykort från den parken.

Området från stationshuset och fram till Haga var
det inte många som brydde sig om. Det var bara vass och annat skräp vid
strandkanten. I mitt allt ringlade järnvägen fram. Järnvägsparken anlades i
slutet på 1800-talet. 50 år senare fanns
det inte mycket kvar av den ursprungliga planteringen. Det skriver Joel Haugard
i sin bok ”Askersundiana” som kom ut 1940. En rad björkar som stod vid
strandkanten höggs ned på grund av att de blivit underminerade av vattnet.
Nyplanteringar har sedan gjorts i parken flera gånger.

Både kallbadhuset och järnvägsspåret är borta.

Strandparken på 40-talet

1950 påbörjades första etappen på arbetet från
stationshuset ut mot Hagabadet. På den tiden fanns det inte så gott om
politiska nämnder. Det var mera halvprivata nämnder, som ofta leddes av någon
uppsatt person med stort inflytande i staden. Planteringsnämndens ordförande
hade hämtas från Samrealskolan, nämligen rektor Anton Frendel. Sjöängsparken
var arbetsnamnet på fortsättningen av Strandparken. Sjöängsparken kallades till
och med i tidningarna för Askersunds nya fritidsområde.

Bild från 2012.Rivning av gamla byggnader för att ge plats för nya hus vid Strandparken.

I tidningen från 1950 kunde man läsa att en vacker
spireahäck skulle bli en fortsättning på Joel Haugardsgatan. Den skulle mynna
ut vid parkens sydöstra hörn, där man i framtiden skulle planera för en bro
till ön Byfogden. För mej är det helt nytt med att det fans planer för en bro
just där. Vad skulle man göra där? Nu
blev det istället en bro ut till Borgmästareholmen. Första etappen på
fortsättningen av Strandparken kostade 14 000 kronor

I en tidningsartikel 1953 fanns en intervju med
Anton Frendel. Enligt rektorn mycket väl använda pengar. Yttre förutsättningar
för en lyckad månskenspromenad hade skapats av planteringsnämnden. Under en
period var alla större sommararrangemang förlagda till Strandparken, där det
också fanns en scen. Gräsmattan söder om Sjöängsskolan var mycket utnyttjad.
Och det var inga problem med artistframträdanden som drog stor publik. Det fans
plats för alla. I dag är det Askersunds hamn som gäller för de flesta
arrangemangen.

Tycker även att dagens planerar kan vara nöjda med
strandskoningen av Strandparken, precis som rektor Frendel var en gång i tiden.
Det är vackert med sten. 1950 skrev tidningen ”att en vacker bård av rundsten
pryder strandkanten”. Det gäller 2015 också.