Torgparken

Askersund har en del offentliga skulpturer, men
vilka är konstnärerna bakom verken och hur har de tänkt?

Det finns för
lite fakta till allmänheten om Askersunds offentliga skulpturer anser
Malin Sand i en brev till kommunen. Det
handlar om ett medborgarförslag. Malin och många med henne tycker att kommunen borde ha ett samlat arkiv, eller en app, dit
intresserade kan vända sig. Många vill
kunna läsa om konstnären bakom verken,
vad konsten symboliserar och hur de kom till. Och när.

Konst i hamnområdet. Det är inte lätt att se vad som står på plattan

Konst vid Närlundahallen

Det mest kända konstverket i Askersund är förmodligen brunnen i Torgparken som Askersundskonstnären
Folke Dahlberg smyckat. Det skedde till stadens 300-årsjubileum 1943. I
hamnområdet finns det också offentlig
konst som inte den oinvigde känner till.

För några dagar fick jag en fråga om vilken konstnär som står bakom skapelsen
på Rådhusväggen strax intill entrén. Både
konstverket och entrén till
Rådhuset har kommit i skymundan. Tycker det ska lyftas fram. Paret som frågade mej kommer från
Danmark och var mycket imponerad över skapelsen. Lyckligtvis kunde jag också
svara.

I mitt arbete som journalist på NA var jag på plats när konstverket sattes upp 1979. Mannen bakom verket är Roland Eckerwall, då bosatt i Hällabrottet,
men nu i Kumla. Konstverket
berättar om den stora
kommunsammanslagningen 1970, då Lerbäcks och Hammars kommuner slogs ihop med
storebror Askersund.

Bild från 1979. Eckerwall och hans medhjälpare Gunnar Johansson

Från början hade kulturnämnden tänkt sig att
Eckerwall skulle göra de olika kommunernas vapen, men det visade sig vara
svårt. Det gick helt enkelt inta att få
tag på alla kommuners vapen! Eckerwall fick lösa det på ett annat sätt. Han har
fått med glastillverkningen i Hammar, malmbrytningen i Zinkgruvan , fisket i
Vättern och en del andra näringsgrenar. En stor inspirationskälla var
Askersundskonstnären Folke Dahlberg.

Det var nu inte första gången kulturnämnden i
Askersund hade vänt sig till Eckerwall, med beställningar av konstverk till
byggnader. Han har gjort konst till
Hammars skola, en marmorskulptur till Norra Bergens äldreboende, vinflöjel till
förskolan Repslagaren , för att nämna något.

Talade med Eckerwall för några dagar sedan. Han är aktiv som konstnär
fortfarande Sedan vi träffades senast i Askersund har han hunnit bli några år
över 80. Han minns med glädje och stolthet konstverket på Rådhusväggen i Askersund. Ett tag
funderade familjen till och med att flytta till stan, men det blev inte så. I samband med uppsättningen kom
det fram en äldre man och förklarade att det var slöseri med pengar att sätta
upp konst på Rådhusväggen. Pengarna kunde
användas till nyttigare saker. Eckerwall skrattar åt minnet i dag. I dag beundrar de flesta skapelsen
från 1979. Det tog några år att få till konstverket, men det blev också
bra.

När jag ändå är inne på konstverk. I december förra året skrev jag i en blogg på min hemsida om
skulpturen ” Gosse med snäcka” av E. Holzmuller, som är spårlöst försvunnen. Ingen har hört av sig
efter bloggen. 1952 placerades den utanför gamla kronikerhemmet, nuvarande
skolkontoret. När hemmet flyttade till sjukstugan på 60-talet och skolan tog marken i anspråk flyttades
”gossen”. Sedan dess har den varit
borta. Men det kanske dyker upp…

Gosse med snäcka.

Personligen tycker
jag Malins medborgarförlag är bra och något att satsa på.

Ove Danielsson